Koos Marsman

De vullesboeren staoken voor meer geld, en ik het nerreges gelezen of gehoord da ze daor nog gelijk in hebben ook. Dus doe ik dat dan maor. Ik het ech geen idee wa die gozers precies verdienen, maor het kan mij nie genog zijn. Wa ik zeker weet is da 't de hardst werkende ambtenaoren van de stad zijn. Ze sjouwen, ze vegen en ze motten uren achter 'n vulliswaogen aon rennen.

D'r zijn d'r ook die in waogentjes zitten en dan de straoten door rijje met zo'n draaiende bezem voorop, die hebben een makkie zul u zegge, maor je mot er wel uren goe je kop bij hebbe en ik weet zeker da wij na een hallef uurtsjie da werk gedaon te hebben al naor 't gestich gebrach kunnen worre.

Nee, respek voar de vullesboer, en da die lekker veel geld moge verdiene. Maor interesseert 't u ech? Nee, u heb geen respek voar de vullisboer want dan had u 'm deze staoking 'n bietsjie gehollepe door bijvoorbeeld de vullis 'n paor daogies in huis te houwe. Nee, volop heb u 't weer op straot gezet en daor bleef 't staon zodat beesten er aon gingen zitten, de zakken open gingen en 't vuil de straot op waoide zoda we nu ook met veel vies zwerrefafval zitten. Zwerrefafval da onze vullesboere motte opruime, want wie veeg 'r nog ze eigen stoepie?

Beste vullesboeren, me eige opa was er oak ene en daorom alleen al ben ik solidair. Eis een loon hoger dan da van die dirrekteuren in de zorreg en van de lekaole raodio, jullie verdienen het. Jullie zijn de echte helden.

Koos Marsman

Stadsgids en commetator