Koos Marsman - As er vis op taofel komp bij Henk, is da gekoch op de marrek. Zo'n lekkerbekkie kan er nog net vanaf. Z'n voarmaolige baos daorentegen, oak 'n liefhebber van vis, prik weer 'n vorrekie weg bij Karel V.

Tot voor kort werrekte Henk voar die baos in 'n kledingzaok, maor die ging failliet. Jaorenlang had hij het er hartstikke naor ze zin gehad, de loanen waoren nie hoog, maor Henk vond 't leuk om me mensen te werreken. Nou zat ie thuis, 'n andere baon vinden bijna onmogelijk. Hij war nie de enige, nog 75 andere collega's mosten oak voorgoe naor huis.

Wa Henk nu moe gaon doen, wit ie nie zo goe. Ze baos wel. Die gaot op vrijdag weer naor de borrel van de Conservatieve, zo'n herensoos van egte manne onder elkaor. In de kerant zei die dat ie dat 'n tijdsjie most missen, maor hij heb weer spatsies. Hij is weer fijn onder ze vrinden, die manne die de stad 'plezanter' willen maoken.

En die baos het oak geen zorrege meer, hij het 'n doarstart gemaok en alle zoakies in de stad lopen nog gewoon door. De boas hoef nie ze hand op te houwen bij de bijstand, die hoef nie eens nou zellef achter de toanbank te gaon staon, hij ken nog iedere zaoterdag 'n bietsjie gaon wandelen.

De enige zorreg die de voarmaolige baos het is dat ie op de sportschoal afgebeuld wor door ze 'personal trainer'. Henk lees het allemaol in de AaDeeUuEn. Er staot zellefs 'n foto bij van ze baos terwijl die aon 't sporrete is.

Ja, ze voarmaolige baos goat de stad weer 'plezanter' maoken. Gek..., op 'n of andere manier vin Henk er gin troast in.

Koos Marsman

Stadsgids en commetator

(Deze column is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Stadsblad van 11 februari 2015.)