Door Debby Distelblom - Kloosters? Midden in Utrecht? Jazeker. Naast het bekende klooster van de Zusters Augustinessen in Wijk C is er ook het klooster Cenakel, dat staat in de Utrechtse wijk Zuilen en huist vijf nonnen. Maar hoe lang nog?

Overste Maria Confident is één van de laatste vijf Nederlandse nonnen die verbonden is aan de wereldwijde congregatie van de ‘Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding.’ Een religieuze gemeenschap die het moet hebben van haar buitenlandse zusters. Confident is dan ook de enige Nederlandse non, de andere vier komen uit de Filipijnen.

De congregatie werd eind negentiende eeuw opgericht door Arnold Janssen. Hij wilde twee van zijn missionaire congregaties met gebed ondersteunen. Het is de opdracht van de zusters, die in verschillende kloosters over de hele wereld zitten, om voortdurend te bidden voor het verspreiden van het geloof en ‘de heil van de mensheid’. Elke dag en elke minuut zit er dan ook een in het roze gehulde non te bidden in de St. Ludgerus Kapel, die aan het klooster vast zit.

Kloosters die bij de congregatie horen zijn verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Indonesië, de Filippijnen en in India. In totaal zijn er ruim 350 leden die in de kloosters wonen, werken en vooral bidden.

Van die 350 zusters zijn er maar vijf Nederlandse zusters. Zuster Maria Confident is de jongste met haar 73 jaar. Sinds haar toetreden, 53 jaar geleden, is er geen enkele intreedster geweest die het lang heeft volgehouden.

Tralies
De nonnen in klooster Cenakel leven in complete afzondering. Boodschappen worden gedaan door vrijwilligers en zelden zijn de vrouwen buiten te zien. ,,Dit helpt ons met het focussen op het gebedsleven’’, legt Confident uit. ,,De stilte is goed voor ons.’’

Het gaat zelfs zo ver dat er tralies tussen de kerkgangers en de nonnen zitten. ,,Maar dat is pure symboliek hoor’’, zegt de overste geruststellend. ,,De sleutel zit aan onze kant. We kunnen er uit als we het willen. Maar we doen het bewust niet. We hebben voor dit leven gekozen.’’

Leven in zulke afzondering vergt veel toewijding. Weinig jonge vrouwen lijken voor dit leven te kiezen, helemaal in de congregatie in Utrecht. Op de vraag hoe Confident de toekomst van dit specifieke klooster ziet, heeft zij geen duidelijk antwoord.

,,Wij geloven dat God mensen blijft roepen om zijn werk voor te zetten’’, zegt zij stellig. ,,Ik weet alleen niet of mensen hem nog wel horen.’’ Ligt dit aan de moderne tijd waar we in leven? Hebben mensen het misschien te druk? ,,Dat weet ik natuurlijk niet. Het is moeilijk om in mensen hun hart te kijken.’’

Versterking
Met amper nieuwe toetreders is het nog maar de vraag hoe lang deze congregatie kan blijven bestaan in Nederland. De vijf Nederlandse nonnen blijven niet eeuwig jong. Daarom komen er vanuit de hele wereld nonnen naar Nederland toe om hen te versterken.

Confident heeft zelf een tijd in een Berlijns klooster gezeten, maar voelt zich hier het meest op haar gemak. ,,Ik zou het heel erg vinden als dit klooster dicht gaat”, zegt ze met weemoed.

Hoe lang dat gaat duren is de vraag. Afgelopen lente sloot het klooster van de Zusters Augustinessen in Hilversum de deuren, waarna de nonnen noodgedwongen moesten verhuizen naar hun laatste overgebleven klooster in het Utrechtse Wijk C.

Dat ziet Confident niet zo snel met haar klooster gebeuren. Maar wat er dan wel in haar toekomst ligt, kan ze ook niet zeggen. ,,Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar wat gebeurt, is Gods wil.’’