Journalist Louis Engelman doet verslag van de wijze waarop vastgoedavonturiers tientallen miljoenen euro's binnensleepten in een nieuw te bouwen Utrechtse wijk: de Merwedekanaalzone.

In de vorige afleveringen van mijn zoektocht hebben we kunnen zien wie de belangrijkste grondposities hebben ingenomen. Maar die gaan lang niet allemaal zelf bouwen. Uit het gesprek met Marcel Janssen, de gemeentelijk Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone, wordt me daarover meer duidelijk.

Volgens Janssen hebben de samenwerkende particuliere eigenaren en de gemeente op basis van hun grondpositie een percentage ‘bouwrecht’ verdeeld. Zo heeft de gemeente zelf 35 procent van dit bouwrecht en mag dus 35% van de koopwoningen realiseren, 35% van de te bouwen middelbare schoolvoorziening en 35% van de sociale huurwoningen.

Janssen: ‘Afhankelijk van de uiteindelijke plannen worden deze percentages ingevuld met absolute aantallen. Maar deze wijze van samenwerken, het stedenbouwkundig plan en de nieuwe Omgevingsvisie, moeten in de loop van dit jaar nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.’

Mijn vraag of een investeerder ‘pech’ heeft als op zijn grondgebied een park is ingetekend beantwoordt Janssen ontkennend. ‘Met zijn bouwrecht kan hij dan bij een andere eigenaar alsnog zijn aandeel bouwen.’

De gebiedsregisseur legt voorts uit dat er twee soorten particuliere investeerders zijn. Dat zijn ten eerste de ‘ontwikkelaars’, die een project naar de uitvoering brengen en aannemers inhuren om te bouwen. Deze groep verkoopt het vastgoed nadat dit is opgeleverd aan individuele kopers (koopwoningen) of aan beleggers en/of corporaties (huurwoningen).

Daarnaast heb je de ‘beleggers’ die het vastgoed langere tijd zelf in eigendom houden om hiermee via verhuur rendement te krijgen op hun belegging, zoals Greystar. Dat geldt ook voor VVE Merwede, die eigenaar is van een bedrijvencomplex aan de Kanaalweg dat gaat worden ontwikkeld door Lingotto.
Tenslotte is er nog het vastgoed van corporaties en van de gemeente (scholen e.d.).

Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie besliste de raad in februari van het vorig jaar per motie dat er 30 procent sociale huur in het gebied moet worden gerealiseerd en 25 % middenhuur.
Maar sinds de vorming van het nieuwe college van b. en w. is er in het nieuwe coalitieakkoord een gemiddelde van 35% sociale huur vastgelegd. Janssen: ‘Het stadsbestuur gaat nog in gesprek met de ontwikkelaars, bewoners en de raad over wat dit betekent voor de Merwedekanaalzone. Daarvoor wordt tot maart de tijd genomen.’

Morgen deel 14: Bülent Isik: ‘Diepeveen is naïef’

Reageren? Klikhier!