De rubriek Welvaart Utrecht over de opkomst van de stad in de afgelopen vijftig jaar, iedere maandag, woensdag en vrijdag in Nieuws030. Vandaag deel 46.

Louis Engelman - Utrecht is zich absoluut bewust van haar unieke positie in Nederland. De stad probeert dit gegeven ook uit te buiten. In de ‘Ruimtelijke Strategie 2016’ worden de economische groeikansen vooral gezien in de ontwikkeling van startups en snelgroeiende bedrijven. Daarin bieden de gezondheids- en vrijetijdseconomie volop perspectieven. Waarbij wordt aangetekend dat Utrecht zich wel moet blijven ontwikkelen als ‘slimme stad’.

Onder meer heeft het stadsbestuur daarvoor vier economische ‘hotspots’ aangewezen. Dat zijn de Binnenstad, het Stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum.

In de strategienota wordt wel vastgesteld dat de Utrechtse werkgelegenheid veelal ‘zorg gerelateerd’ is. Er is sprake van een bovengemiddelde groei van werkgevers in de gespecialiseerde zorg, de internet-retail, toepassing van games, 3D-printing en de fundamentele toegepaste medische technologie en lifesciences.

Voor de komende jaren verwacht Utrecht echter ook een groei in de verdere zakelijke dienstverlening. Waaronder een verzameling van beroepen wordt verstaan, zoals rechtskundige diensten, accountants, adviesbureaus, ingenieursbureaus, communicatie- en reclamebureaus, beveiligings- en schoonmaakbedrijven en uitzendbureaus.

In de strategienota worden Lage Weide en Papendorp aangemerkt als belangrijke gebieden om het aanbod van de werkgelegenheid zo breed mogelijk te houden.
Op de kantorenmarkt wordt een blijvende vraag voorzien naar nieuwbouw, ook al is er sprake van leegstand. Door groei van de stad is volgens het stadsbestuur een totaal van 130.000 kantoorbanen te verwachten, corresponderend met 2.350.000 m2 kantoorruimte (nu 2.500.000 voor 100.000 werknemers).

Onder de noemer ‘Agenda Stad’ is Utrecht toegetreden tot een samenwerkingsverband met de rijksoverheid en maatschappelijke partners. Met als doel om in een bundeling van stedelijke netwerken de groei, innovatie en leefbaarheid te bevorderen. Dat gebeurt binnen zogenaamde ‘City Deals’.
Eén daarvan is de ‘City Deal Health Hub’. In mei vorig jaar ondertekenden tien Utrechtse gemeenten deze samen met her Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zij willen de regio er nog meer mee op de kaart zetten in haar economische activiteiten op het gebied van de ‘gezondheid’.

Het centrum ervan wordt gevormd door het Science Park in De Uithof waar de aan gezondheid gerelateerde wetenschappelijke instituten dicht op elkaar zitten. Daaronder zijn te noemen: het UMC, de universiteit, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Hubrecht Instituut, TNO en het nieuwe Prinses Maxima Centrum. De gezondheidseconomie maakt inmiddels al een voor kwart deel uit van de totale regionale economie met zo’n 55.000 banen.

Maar ook op andere terrein heeft Utrecht zich aan ‘City Deals’ verbonden. Dat zijn: ‘Warm welkom voor talent’ (versoepeling vestiging buitenlandse ondernemingen), de ‘Inclusieve Stad’ (ondersteuning kwetsbare gezinnen), ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ (herwaardering flora en water) en de ‘Circulaire Stad’ (hergebruik materialen).

Volgende deel: ‘Utrecht moet slimme stad worden’