Roger Vleugels - Vrijdag opent de Moreelsebrug. Gemeente en ProRail zullen stralen. Mooi strak die brug, mooie golving, mooi ook met die bomen. Geen woord over vallende blaadjes, neem ik aan. Ook geen woord over de niet aangelegde trappen naar de perrons.

Niet aangelegd? Dat was toch verboden door de Raad van State? Nee, dat is niet verboden door de Raad van State. Zij deed een uitspraak met een achterdeurtje. En, veel belangrijker, die hele uitspraak geldt niet meer.

Toen Corio, de vorige eigenaar van Hoog Catharijne ten strijde trok tegen de trappen naar de perrons van wat toen nog de RABO-brug heette, was cruciaal dat zij geen looproutes vanaf het station buiten Hoog Catharijne om wilden.

Dit ‘recht op gedwongen overpad’ was een beetje curieus, maar werd door de Raad van State wel overgenomen [met dat achterdeurtje, maar daarover straks meer]. Sinds die tijd is er veel veranderd.

Het station en Hoog Catharijne zitten vanaf eind 2017, begin 2018 niet meer aan elkaar gekoppeld. Er komen vele looproutes:

-        Buiten langs de stationshal.

-        Over het stationsplein met de [rol]trappen naar de terrassen langs de Leidsche Rijn en naar het Moreelse Park.

-        Om de Catharijnesingel over te steken komen er maar liefst vier aantrekkelijke routes buiten Hoog Catharijne om [Bij Het Gegeven Paard; aan weerszijden van de nieuwe centrale hal van Hoog Catharijne; en bij de Klompébrug].

-        Tot slot komt er tussen Hoog Catharijne en TivoliVredenburg zelfs een looproute buiten Hoog Catharijne om naar het plein Vredenburg.

Dit betekent dat de basis onder de uitspraak van de Raad van State, namelijk dat die Moreelsebrug geen tweede route naar de stad mag worden, totaal achterhaald is. Juridisch gezien is er sprake van een nieuw feit van zodanige omvang dat de uitspraak niet meer, althans niet meer met de gehanteerde overwegingen, overeind kan blijven. Een zogeheten novum.

Dit betekent niet dat de trappen er nu snel komen. Gemeente en ProRail maken geen aanstalten. Trappen en poortjes bouwen kost een hoop.

Dat ze geen aanstalten maken om die trappen te realiseren blijkt ook uit het niet gebruiken van dat achterdeurtje in de uitspraak van de Raad van State. In die uitspraak staat dat er een punt kan komen waarop de veiligheid kan gebieden dat de trappen er moeten komen.

Dit betekent dat je de trappen kunt bouwen zodra je een rapportje laat opstellen met daarin b.v. dat de perrons 18/19 en 20/21 niet zijn aangesloten op de Noordertunnel; dat de Middentunnel na aansluiting op de fietsenstalling mega druk wordt; dat de Middentunnel onder de hal ligt met als gevolg dat één calamiteit zowel die tunnel als de hal kan blokkeren; dat de personenafvoer als er vier dubbeldekkers tegelijk aan één perron halteren nu al te klein is; enz.

Er wordt niet gewerkt aan zo een rapportje; er wordt niet met Klepièrre gesproken over het novum en intussen ligt er een brug zonder trappen naar de perrons. En dat zal nog wel effe zo blijven, vooral ook omdat het bouwen van die trappen nu, achteraf, veel duurder is. Het blijft een durp, die wereldstad.