Kees van Oosten - GroenLinks wil luizen in de pels, of zoals raadslid Steven de Vries het op de website van zijn partij verwoordt: 'De media hebben een zeer belangrijke taak, onder meer om de politiek te controleren. Een stevig regionaal medialandschap is daarom belangrijk.'

Zo’n beleid zou het mogelijk moeten maken om via subsidies de lokale media financieel te ondersteunen zodat ze hun heilzame taak nog beter kunnen vervullen. Aldus De Vries.

Luizen in de pels zijn bij de gemeente Utrecht en bij politieke partijen, met name collegepartijen, bepaald niet geliefd. Natuurlijk, voor hun goeie fatsoen moeten ze doen alsof ze kritiek heel belangrijk vinden, maar ze doen er niets mee. Zoals er ook niets gedaan wordt met inspraak, raadsinformatie en stadsgesprekken. De burger moet in de waan gebracht worden dat hij invloed heeft, maar het is niet bedoeling hem ook echt invloed te geven.

Zienswijzen en bezwaarschriften worden vrijwel altijd ongegrond verklaard. Op kritiek door burgers wordt nauwelijks gereageerd. Steven de Vries stemde er vorig jaar mee in dat mij door de rechter verboden zou worden kritiek te hebben op rapporten van gemeentelijke luchtkwaliteitsdeskundigen. Hoe serieus moeten we Steven de Vries nemen die beweert dat kritische geluiden belangrijk zijn om de politiek te controleren?

Wat kan een partij of raadslid dat kritische debatten uit de weg gaat en weinig op heeft met kritiek voor reden hebben om de media te subsidiëren? Dat is niet zo moeilijk te bedenken. Gemeenten en politieke partijen hebben communicatiedeskundigen in dienst, waarvan het de taak is de gemeente resp. de partij gunstig in het nieuws te brengen. Dat wil niet erg lukken, want ondanks alle inspanningen van de voorlichters en woordvoerders brengen media als het AD, de Telegraaf, RTV-Utrecht, DUIC, Nieuws030 en De Stad Utrecht van tijd tot tijd toch kritische berichten over de gemeentepolitiek. En daar moet nu kennelijk wat aan gedaan worden.

Zolang niet alle media financieel afhankelijk zijn van de gemeente hoeft er maar één een kritisch verhaal te schrijven en kunnen de anderen niet achterblijven. Daarom moet niet alleen RTV-Utrecht gesubsidieerd worden, maar ook de andere media. Zodra ze een negatief stukje schrijven over de gemeente krijgen ze de wethouder of de burgemeester aan de lijn. Of ze daarmee op willen houden anders plaatst de gemeente niet alleen geen mededelingen meer, maar wordt ook de subsidie herzien. 

Kortom, voorstellen om de media te subsidiëren moeten met diep wantrouwen beoordeeld worden als die afkomstig zijn van partijen en politici die weinig met kritiek op blijken te hebben en die het liefst negeren.

(Dinsdag 3 november vanaf 20.00 uur is er in cafe Willem Slok, Korte Koestraat 2, een debat over 'Lokale subsidies voor Lokale journalistiek?')