Nestorix - “Ik, nog nooit gestemd, u mij helpen?” Het verkiezingscircus is weer achter de rug. Het is heel lang geleden dat er zoveel Utrechters naar de stembus zijn getogen. 

Ik mocht voorzitter spelen in een stembureau op Overvecht. Nou ben ik al eens eerder actief geweest op een stembureau in die wijk dus ik had een boekje met korte verhalen meegenomen voor de stille uurtjes. Normaal loopt Overvecht namelijk niet zo hard als er gestemd moet worden.

Maar ik kan u verzekeren, aan lezen ben ik niet toegekomen. Een constante stroom kiezers, vanaf half acht in de ochtend tot negen uur ‘s avonds, kwam zijn democratische plicht doen. 

Bij elke verkiezing heb je natuurlijk nieuwe kiezers. Jongeren die inmiddels 18 jaar geworden zijn, mogen voor de eerste keer meedoen. Bij een aantal van hen moet je dan een beetje uitleg geven omdat ze nog niet helemaal op de hoogte zijn van de werking van het stemproces. 

Deze keer waren er heel nieuwe stemmers in “mijn” stembureau, maar het waren niet de jongeren waar ik mijn didactische vaardigheden op mocht loslaten. Er kwamen heel veel oudere vrouwen en mannen, voor mij leeftijdgenoten dus, die mij vertelden dat ze nog nooit in hun leven een stem hadden uitgebracht en die mij na het ontvangen van het stembiljet hulpeloos aankeken. 

Sommigen dachten dat het foldertje dat ze van DENK gekregen hadden een stembiljet was, anderen probeerden ons, als stembureauleden, mee te krijgen in het stemhokje om voor hen het juiste kruisje te zetten. 

Natuurlijk doe je dat niet. Je legt aan een apart tafeltje uit hoe het stembiljet werkt en doet je uiterste best om op geen enkele wijze te laten blijken wat je eigen voorkeur is. 

Vervolgens vertel je ze dat ze echt helemaal alleen het hokje in moeten en op zichzelf een keuze moeten maken. Tegelijkertijd realiseer je je op zo’n moment hoe makkelijk het zou kunnen zijn om de zaak te manipuleren. 

Je kunt natuurlijk ook op het standpunt staan dat iedereen die in het stemlokaal komt, het zelf maar moet uitzoeken. Als je na zoveel jaar nog niet weet hoe de democratie in dit land werkt, heb je pech gehad. Misschien moet de instructie voor stembureauleden die iedereen, die in een stembureau aan de slag gaat, verplicht moet volgen daar in de toekomst wat over zou kunnen zeggen want ik wil graag helpen om zoveel mogelijk mensen hun democratisch recht te laten uitoefenen maar het blijft toch een beetje spitsroeden lopen en dat voelt niet prettig.