Nestorix - Meestal verplaats ik mij met de fiets of lopend door onze mooie Domstad, maar soms wil ik ook nog wel eens van de bus gebruik maken. 

Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat je op het “nieuwe busstation” aan de westkant niet meer simpelweg van het ene perron naar het andere kan oversteken. Nee, je moet eerst naar boven door de stationshal en dan weer naar beneden om vervolgens te constateren dat de aansluitende bus die er zojuist nog zo uitnodigend stond te wachten, inmiddels vertrokken is. 

Nu kun je denken: “Ach wat is tien minuten of een kwartier op een heel mensenleven”, maar ik haat wachten op een tochtig busstation als het nergens voor nodig is. 

Het argument dat het zou gaan om de veiligheid van de reiziger lijkt me onzin. Ik loop al een dag of wat mee in deze stad en het vroegere busstation waar je gewoon van perron naar perron kon wandelen, is in mijn herinnering nooit een hotspot van ongelukken geweest. Zelfs de tram was simpel bereikbaar. Vrijheid, blijheid op maaiveld niveau. 

Nu blijkt dat ook de Uithoftram straks zijn reizigers zal dwingen om via een omweg door de stationshal hun reis te vervolgen. Voor mij opnieuw een wrang voorbeeld van reizigertje pesten. 

Maar misschien zit er wel een heel slim addertje onder het gemeentelijke gras. 

Bij de discussie over de perrontrappen aan de Moreelsebrug speelt natuurlijk de afspraak met de eigenaar van Hoog Catharijne het vroegere Corio, thans Klépierre, een hoofdrol. 

In de tijd dat die afspraak gemaakt werd, stond de NS nog op het standpunt dat alle sporen uitsluitend via de stationshal bereikbaar zouden mogen zijn. Zelfs de Noordertunnel stond ter discussie. Daarom was de gemaakte afspraak over de gewenste loopstromen toen ook niet zo schokkend. 

Inmiddels is ook de NS bang dat, door de ontwikkeling van het OV in de toekomst, de stationshal op termijn wel eens te druk zou kunnen worden en dat alternatieve toegangen tot de sporen, lees trappen aan de brug, handig zouden kunnen zijn. 

Daarom is in het bestemmingsplan een regel toegevoegd die de trappen aan de Moreelsebrug, ondanks de afspraken met Klépierre, toch mogelijk maken als de loopstroom door de stationshal zo groot wordt dat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. 

Met andere woorden, maak de loopstroom door de stationshal snel zo groot mogelijk want dan kunnen we ook snel die vermaledijde trappen aanleggen. 

Als dat de opzet is, wil ik best een tijdje omlopen maar laten we dan nu vast stiekem afspreken dat als die trappen er eenmaal zijn, dat we dan weer gewoon de tram en de bus via het maaiveld kunnen bereiken zonder hekken en glazen wanden. Een paar doorgangen zijn immers snel te maken.

En denk er om, mondje dicht en niets tegen Klépierre zeggen.