Nestorix - Dit gaat over natte poezen en een FUP. Neen, beste lezer dit wordt geen ranzig stukje over een nieuwe tippelzone of raamprostitutie in Utrecht. 

Voor hen die het nog niet weten, en daar hoorde ik ook bij, een FUP is een fauna uittreedplaats. 

In gewoon Utrechts: Een plek waar beessies uit 't waoter kenne klimmen as ze zo stom gewees zijn om d'r in te flikkeren of as ze as waterbees ook 's 'n eindsjie over de grond wille kuiere. 

Langs de Guttersdijk hadden bewoners een eigen FUP gerealiseerd, via een reddingstouw aan de kademuur. Blijkbaar liepen er in de buurt nogal wat katten rond die wel zo stom waren om in het water vallen maar slim genoeg om naar het reddingstouw te zwemmen. 

Nu wordt er langs de Gruttersdijk/Hopakker gebaggerd en aan de beschoeiing gewerkt en heeft iemand het reddingstouw weggehaald. Gelukkig hebben wij in Utrecht volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren die direct in de pen zijn geklommen om het college een paar pittige vragen stellen. Want laten we eerlijk zijn, ook katten hebben rechten. 

Wie de situatie langs de Utrechtse wateren een beetje kent, die weet dat er heel veel plaatsen zijn waar het onverstandig is om er in te vallen omdat je er met geen mogelijkheid zelf uit kunt komen. Wat betreft maakt het weinig uit of je mens of kat bent. 

Toch kiezen we er niet voor om langs al die plekken om de zoveel meter reddingsboeien op te hangen. Vroeger kwam je ze nog wel eens tegen maar dat is al heel lang geleden. 

Wie dicht langs de rand van het water gaat lopen neemt een risico om er in te vallen. Dat is voor katten niet anders als voor mensen. 

Het voorstel van de PvdD nu om voor onze natte poezen bij al onze steile kades en waterkanten touwtjes op te hangen onder gemeentelijke toezicht, brengt mij direct op een vervolgvraag: Moeten we dan ook niet bij alle hoge flats vangnetjes aanbrengen voor al die katten die van acht of tien hoog vanaf de rand van het balkon naar beneden vallen? 

Ik heb niets tegen katten en van mij mag iedereen touwtjes aan de kant hangen voor onhandige natte poezen als hij of zij denkt dat het nut heeft. 

Maar voor je het weet is er een gemeentelijke werkgroep 'natte-poezen touwen' met een klankbordgroep van betrokken buurtbewoners en een inspraaktraject waar bewoners een zienswijze tegen die constante stroom natte poezen, juist voor hun deur, kunnen indienen. Om over de aanbestedingsprocedure voor het plaatsen van de touwen nog maar te zwijgen.

Bij sommige raadsvragen zou een ambtenaar moeten kunnen zeggen: “Sorry, maar ik heb wel wat nuttigers te doen.” Maar ja daar zijn onze ambtenaren veel te plichtsgetrouw en te beschaafd voor.