Er is geen lach of leuke kwinkslag, dit is een andere burgemeester Van Zanen. Hij kijkt ook een beetje nors en gaat nogal eens verzitten. Nee, er komt geen tijdelijk alternatief voor het Zandpad, is zijn mededeling tijdens een persbijeenkomst dinsdagmiddag.

Het is geen leuke boodschap van de burgemeester, maar het is niet altijd feest in de stad. Een dag eerder straalt hij nog van oor tot oor op het Domplein en roemt alle inzet voor de nieuwste attractie van de stad: DomUnder, het ondergrondse bezoekerscentrum op het Domplein.

'Ik word er niet blij van', zegt Van Zanen over het collegebesluit om geen tijdelijke locatie voor prostitutie mogelijk te maken. Diverse (georganiseerde) prostituees die sinds het sluiten van het Zandpad zonder legale werkplek zitten hadden daar op aangedrongen. Het kan niet, zegt Van Zanen. Als er bezwaar tegen gemaakt zou worden, zou het kunnen gebeuren dat de bouw ervan later plaatsvindt dan de geplande definitieve locatie.

'Raamprostitutie in Utrecht. Snapt u het nog?', twittert de journalist Mathijs Steinberger (AD/UN) later die middag. Hij zit met zes andere journalisten aan de burgemeesterstafel, dezelfde tafel waar ze vorig jaar van de toenmalige burgemeester Wolfsen te horen kregen dat er een nieuw 'Zandpad' achter het benzinestation aan de Einsteindreef komt. Een jaartje geduld.

Tja, de boodschap is nu dat op z'n vroegst die 162 ramen volgend jaar mei er zijn en dat in juli het prostitutiewerk hervat kan worden. Dat is gelijktijdig met de komst van de Tour de France, merkt ondergetekende op. Een journaliste kan er wel om lachen, maar burgemeester Van Zanen en de ook aanwezige wethouder ruimtelijke ordening Paulus Jansen (hij is ook niet blij, zegt Van Zanen) kijken niet op of om en vervolgen hun verhaal.

Tussen neus en lippen door wordt ook nog medegedeeld dat aanvragen voor een exploitatievergunning voor prostitutie door de organisaties Midned en Freya zijn geweigerd. Er was niks veranderd, is de conclusie van de gemeente, nog steeds zouden de opbrengsten terecht komen bij de personen die ervan verdacht worden aan mensenhandel te doen, en dat was nu precies de reden om de bootjes op de Vecht te sluiten.

En de vrouwen die zich verenigd hadden in de Macha's Corporatie? Ook die krijgen nog steeds geen exploitaitievergunning want die hebben geen werkplek. Snapt u het nog? Zij mogen volgend jaar meedoen aan de loting voor de 162 ramen. Van Zanen zegt het droog: "Ons is aangeraden er een loting van te maken, dat is het meest juridisch houdbaar." Wie uitgeloot wordt krijgt niet meteen een vergunning, want iedereen wordt onderworpen aan de wet Bibop waar wordt onderzocht of je geen crimineel bent.

De buurtbewoners rond de Vecht worden niet vergeten, deelt de burgemeester ook nog mee. Hij gaat hoogstpersoonlijk binnenkort naar een van de informatieavonden want over beheer en inrichting mag meegepraat worden. En dan maakt hij min of meer een eind aan de persconferentie als hij zegt: 'Ik moet weg, commissievergadering zo meteen."

Ton van den Berg

Verslaggever