Meer dan 40 jaar actief geweest als vrijwilliger in Zuilen, het is mooi geweest: Riek Baron (91) is met 'pensioen' gegaan. Ze kreeg voor haar inzet maandag de Speld van de Stad uit handen van loco-burgemeester Dennis de Vries.

"Mevrouw Baron heeft meer dan 40 jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan de lokale gemeenschap in de wijk Zuilen", dat zei loco-burgemeester De Vries in Buurthuis de Beatrix. Hij wees er op dat haar inzet zich voornamelijk richtte op het welzijn van oudere en eenzame bewoners, waarbij ze diverse activiteiten organiseerde en betrokken was bij verschillende instellingen zoals het buurthuis, verzorgingshuis en dienstencentrum.

Riek Baron met 'de Speld van de Stad', een zilveren draagpenning met een diameter van 25 mm.

Specifiek was Baron actief betrokken bij het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen, met deelname aan het project Preventief Huisbezoek 75+ en haar rol binnen het wijkseniorenplatform. Daarnaast organiseerde ze al sinds 1988 activiteiten in het dienstencentrum Zuilen, zoals rommelmarkten en senioren-bingo, en was ze nauw betrokken bij de buurtlunch. Haar inspanningen hebben bijgedragen aan het binden van vrijwilligers aan de organisatie en het stimuleren van ouderen om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Riek Baron heeft ook bijgedragen aan het behouden van betaalbaarheid van activiteiten doorzorgvuldig de kosten te beheren, waardoor ze toegankelijk blijven voor alle bewoners. Voor haar inzet ontving ze in 2014 al een koninklijke onderscheiding maar de stedelijke ontbrak nog tot vandaag.

De Speld van de Stad wordt door het gemeentebestuur sinds 1985 toegekend aan personen die zich lokaal op bijzonder wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Utrecht op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief terrein. Zie hier meer.

Riek Baron (midden) met loco-burgemeester De Vries, familie en vrienden. Foto: Ton van den Berg