door Jim Terlingen  

Drie weken geleden vertelden betrokken omwonenden van het Griftpark in Nieuws030 over hun bezwaren tegen de geplande plek in hun park voor het Slavernijmonument. “We zijn absoluut vóór dit monument in het Griftpark, maar wel op een ándere plek. Die andere plek is er en in alle opzichten veel beter geschikt”, zo zeiden ze.

Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Daarvoor bellen we met Taco Jansonius, een van de omwonenden en mede-auteur van het boek ‘Alleen schoon is mooi - de geschiedenis van het Griftpark’ (2009).
  

⁃ Taco, vertel...

Er is veel gebeurd. CDA-fractievoorzitter Jantine Zwinkels heeft vragen gesteld aan het college en daarop zijn antwoorden gekomen. We schrokken van wat we daarin lazen. Volgens het college is alles rondom participatie goed verlopen, maar wij zien dat echt 180 graden anders. Volgens ons is er helemaal geen participatieproces geweest is, wat de gemeente ook beweert.

Eén van de pijlers van een goed participatieproces is het optimaal benutten van de “kracht, kennis en kunde van de stad”. Zo staat het letterlijk in het gemeentelijk participatiebeleid, echt. Er zit bij de Beheergroep Griftpark en andere omwonenden zoveel kennis van en liefde voor het park en, vergeet dat niet, veel goede wil tegenover het Slavernijmonument, dat wij maar niet begrijpen dat er geen open overleg is geweest. We waren er in dialoog uitgekomen.

Maar toen wij onze ideeën over de locatie van het park inbrachten, was er allang een besluit genomen. Dat zie je dan achteraf. Wethouder Voortman zei nog wel tegen ons dat ze het een heel goed idee vond om ons in contact te brengen met de kunstwerkgroep, om samen in het park naar locaties te kijken, maar dat contact is nooit tot stand gebracht. We zijn op dat moment bewust door hen genegeerd.
 

⁃ Zit er in de beantwoording van de vragen geen opening naar jullie toe?

Nee, helemaal niet. En dat is des te pijnlijker omdat de raad wordt opgescheept met allerlei halve waarheden.
 

⁃ Heb je daar voorbeelden van? 

Het meest misleidende vinden we dit: ‘Er is gekeken naar een zorgvuldige inpassing in het park, rekening houdend met het gebruik van het park. Hier zijn de landschapsarchitect en parkbeheerder nauw bij betrokken.’ Zo lijkt het net alsof de landschapsarchitect en parkbeheerder het helemaal met het collegebesluit eens zijn. Parkbeheerder Wim Horst is intern echter vanaf het begin, lang voordat wij bij het proces betrokken raakten, altijd heel duidelijk geweest: het monument past veel beter op de plek vlakbij het evenemententerrein. En zeker niét op en naast de heuvel.

En als men schrijft over onze betrokkenheid bij het proces, legt men elk individueel contact uit als ‘bewonersparticipatie’. Maar het was nooit een dialoog en er werd de twee bewoners, die bij de presentatie van de toen nog drie ontwerpen voor een Slavernijmonument aanwezig mochten zijn, op het hart gedrukt dat alles geheim moest blijven.  Zo heeft de gemeente de buurt bewust klein en onmondig gehouden.

Trouwens, een dag na de beantwoording van de raadsvragen kwam dat rapport van de Utrechtse Rekenkamer uit, dat kritiek levert op hoe het Utrechtse stadsbestuur de burgers bij de plannen betrekt. Dat beeld herkennen wij heel sterk.
 

⁃ Wat doet de Raad met deze antwoorden?

We hebben van het CDA gehoord dat ze nu een debat willen gaan aanvragen. Daar putten wij moed uit.
 

⁃ En hoe staat het met de petitie die jullie aankondigden?

We zijn inderdaad begonnen met een online petitie en dat loopt heel aardig: we hebben op dit moment bijna honderd handtekeningen van omwonenden. En elke dag komen er handtekeningen bij. Dat zijn allemaal mensen die met ons willen dat er een andere plek komt in het park voor het slavernijmonument. We gaan begin januari de PR opvoeren en in het park nog meer posters ophangen, zodat parkbezoekers kunnen meetekenen.

   
CDA-fractievoorzitter Zwinkels bevestigt dat er een raadsdebat komt op dit onderwerp. Dat zal plaatsvinden op 26 januari. “Het gaat mij vooral om een zorgvuldige afweging in de locatiekeuze in het Griftpark”, zegt ze.