door Jim Terlingen 

“We zijn absoluut vóór het slavernijmonument in het Griftpark, maar wel op een ándere plek. Die andere plek is er en in alle opzichten veel beter geschikt. We gaan daarom een petitie starten en de gemeenteraad betrekken.” Zo vat Taco Jansonius het standpunt samen dat betrokken omwonenden van het park hebben ingenomen na de bekendmaking donderdag dat het monument daar op 30 juni 2023 zal worden onthuld.

Het college van B&W heeft na advies van een kunstcommissie bepaald dat het monument aan de noordkant van de vijver komt en een deel ervan bovenop de heuvel aldaar. Kunstenaar Patricia Kaersenhout heeft voor deze plek al een eerste ontwerp gemaakt (zie bovenaan dit artikel).

Kees Bos, een andere buurtbewoner: “Men gaat met die locatie in het park totaal voorbij aan de historie en de ziel van het Griftpark. Daar verzetten wij ons tegen.”

Taco Jansonius: 'De heuvel is een monument op zich' (foto: JT)

-  Wat is er volgens jullie mis met de keuze van het college?


Jansonius: “We hebben vier hoofdbezwaren. Ten eerste verwijst de heuvel naar de gashouder die daar vlakbij heeft gestaan. Op de plek van het Griftpark stond vroeger een gasfabriek. De heuvel is daarom een monument op zich. Je gaat geen monument op een monument plaatsen.

Ten tweede is het park zo gemaakt dat geen enkele functie de hoofdrol opeist. Er zijn vele mooie gebouwen en plekken, maar niet één eist de meeste aandacht op. Dat is een van de prachtige dingen van het ontwerp van Han Beumer. En nu willen ze op de heuvel (oudere buurtgenoten noemen hem overigens ‘accuberg’) een hoog ding zetten. Ik heb contact met Beumer gezocht en hij vindt het ook een onzalig plan. Hij baalt al van de huidige lantarenpaal die er jaren terug opgezet is. 

Ten derde is de heuvel en het gebied er direct omheen een geliefde, populaire, druk gebruikte plek van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Van sleeënde kinderen in de winter tot bootcampers en zongenieters het hele jaar door. De plek is druk maar perfect zoals die is. Een monument ertussen frommelen in de beperkte ruimte hier moet je niet willen.

Ten vierde is het monument op deze plek slecht of niet zichtbaar voor het merendeel van de bezoekers van het Griftpark. Dat doet het monument geen recht.”
   

- Waren de bewoners bij de keuze van de locatie niet betrokken dan?

Bos: “Er is eind september voor het eerst met twee bewoners uit de Beheergroep Griftpark gesproken door de gemeente, maar dat was geen dialoog. Ik was erbij en ervoer geen open houding om met ons in gesprek te gaan. En we mochten ook nog eens niets aan de buitenwereld vertellen. Twee weken geleden waren we met wethouder Voortman hier in het park en zij leek toen wel naar onze argumenten te willen luisteren. Ze zegde op ons verzoek toe ons met de kunstcommissie in contact te brengen, maar die heeft gewoonweg niet op onze contactpogingen gereageerd. Heel jammer, we willen er graag samen uitkomen.”

Jansonius: “Dit is zo strijdig met hoe gemeente en bewoners al decennialang samenwerken rond het Griftpark. We komen er altijd uit met elkaar. Samen hebben we er een geweldig park van gemaakt, met vele vrijwilligers. Met deze houding zet de gemeente grote spanning op de harmonieuze samenwerking. Ik vraag me af hoe de vrijwilligers hierop gaan reageren.”
  

- Weten jullie een betere plek voor het slavernijmonument in het Griftpark?

Bos: “Ja, die is er. Het is een mooi groen gebied tussen het restaurant en het ‘manifestatieveld’, die plek waar de tent van Hans Klok heeft gestaan en de jaarlijkse kermis is. Ook gemeentelijk parkbeheerder-sinds-jaar-en-dag Wim Horst is uitgesproken voorstander van deze plek langs de Grift en we zagen de landschapsarchitect van de gemeente, Jona Geers, onlangs instemmend knikken toen we de verschillende plekken afliepen.”

Jansonius: “Daar, langs het schuine talud van de Biltsche Grift, ligt een perfecte plek voor het monument, met respect voor de wens van de kunstenares die een plek aan een water zoekt. Het slavernijmonument is dan ook nog eens beter zichtbaar en je kunt er veel beter herdenkingsbijeenkomsten een plek geven, door de nabijheid van het manifestatieveld. Leroy Lucas, lid van de kunstcommissie, had het vrijdag in het AD over 5000 aanwezigen. Op en rond de accuberg passen hooguit 200 aanwezigen.”

Het schuine talud van de Biltsche Grift (foto: Kees Bos)

- Hebben jullie gereageerd op het besluit van B&W?

Jansonius: “Nee, nog niet. We hebben eerst in allerlei buurt-appgroepen de stemming gepeild. Er zijn veel mensen die trots zijn dat het slavernijmonument in het Griftpark komt. Maar de grote meerderheid zegt daarbij dat de gekozen plek binnen het park een verkeerde is. We voelen ons daardoor gesterkt en gaan daarom een petitie starten.”

Bos: “En we sturen een brief naar de gemeenteraad.” 
  

- En als dit allemaal geen effect heeft? 

Bos: “Daar willen we nu nog niet aan denken.”
Jansonius: “Je kunt je toch niet voorstellen dat de gemeente zo tegen welwillende omwonenden ingaat?”

    

Update 8-12-2022: de petitie is gestart (petities.com)