Nestorix - Drie partijen in de Utrechtse gemeenteraad willen het besluit over de verplaatsing van de tippelzone, die immers moet verdwijnen van de Europalaan, uitstellen tot na de verkiezingen. Natuurlijk doet dat de vraag rijzen wat ze daarmee willen bereiken?

Het moge duidelijk zijn dat elk besluit tot verplaatsing naar elders in de stad niet overal met gejuich ontvangen zal worden. De petities vliegen je om de oren en met name in De Meern lopen de bevolking en de ondernemers te hoop tegen een tippelzone op de Boteyken.

Voldoende tijd voor een zorgvuldig onderzoek naar de gevolgen van de verplaatsing kan natuurlijk niet de reden voor uitstel zijn. Je hoeft niet briljant te zijn om te kunnen bedenken dat de ondernemers ter plaatse furieus worden bij het idee van een tippelzone voor de deur en dat in De Meern, waar velen nog altijd gebukt gaan onder de annexatie door Utrecht, het gevoel als afvalputje van de stad gebruikt te worden, weer stevig zal opspelen.

Het kan niet anders dan dat een aantal partijen het gevoel heeft dat ze van een tippelzone een mooi verkiezingsitem kunnen maken. Met name het CDA, ooit traditioneel goed vertegenwoordigd in De Meern, en Stadsbelang, dat ook een belangrijk deel van haar basis aan de overkant van het kanaal heeft, zouden goed garen kunnen spinnen door zich op te werpen als redders van De Meern.

Veel moeilijker valt deze actie vanuit de SP te begrijpen. Natuurlijk zitten de SP-ers op dit dossier, als coalitiepartij,  tussen twee vuren. Enerzijds de VVD-ers die van de daken roepen dat ze faliekant tegen zijn en anderzijds D66 dat natuurlijk pal achter de eigen wethouder Everhardt gaat staan. Maar ik kan me niet voorstellen dat de SP een voorstel van de oppositie tot uitstel steunt, enkel en alleen om de lieve vrede binnen het college te bewaren tot aan maart 2018.

De standpunten over het voortbestaan van een tippelzone en de verplaatsing ervan zijn de afgelopen jaren genoegzaam wijd en zijd uitgedragen. Geen enkele reden dus om een besluit uit te stellen. Dames en heren raadsleden er kan gestemd worden. Het doorschuiven van de hete aardappel naar uw opvolgers uit opportunisme of laffe angst voor de toorn van de kiezer maakt het aanzien van de politiek er niet beter op.