Nestorix - Charles Dickens voerde in zijn 'Christmas Carol' een vreselijke vrek op: Ebenezer Scrooge, het prototype van een nare en bovenal hardvochtige duitendief die lak heeft aan de kerstgedachte en uitsluitend uit is op eigen gewin. Liefdadigheid is hem vreemd. Daar moeten anderen maar voor zorgen. 

Gelukkig zijn er altijd wel van die anderen. Ook in onze huidige samenleving kennen wij Scrooges en ook non-Scrooges. Het Leger des Heils is typisch zo’n voorbeeld van een non-Scrooge. Zeker met Kerstmis. 

Sterker nog, je kan bijna geen kerstfilm zien of ergens duikt altijd wel een groepje heilssoldaten op, die bij een collectebus op pootjes kerstliedjes ten gehore brengen. Wat dat betreft is het een internationaal fenomeen en zeker niet alleen een Hollandse traditie. Persoonlijk heb ik niets met het christelijk geloof of welk ander geloof dan ook, maar de kerstpot van het Leger hoort voor mij net zo bij Kerstmis als de boom, de ballen en de piek.

Sinds kort hebben wij in Utrecht een heuse Scrooge: Klépierre. Dat is de eigenaar van 'het winkelhart van Nederland', zoals Hoog Catharijne zich vroeger graag liet noemen. Deze duitendief, die al regelmatig heeft laten zien dat ie schijt heeft aan afspraken met Utrecht en haar bewoners, heeft besloten dat het Leger des Heils niet meer mag collecteren in Hoog Catharijne.

Klépierre beroept zich op het gegeven dat het onrechtvaardig zou zijn om het Leger wel, en anderen niet de kans te geven om een beroep op het sociale gevoel van de Utrechters en anderen te doen.

Klépierre is blijkbaar niet gevoelig voor die andere kant van Kerstmis. 

Wel de hele meute naar binnen lokken om een godsvermogen aan kerstgeschenken af te zetten onder het genot van stemmige kerstmuziek en uitbundige kerstversiering, maar vooral geen gelegenheid bieden om de bezoekers wat grijpstuivers te laten doneren voor de minderbedeelden die niet passen in hun consumptiepatroon. 

Natuurlijk zouden ze het Leger des Heils makkelijk af kunnen kopen met die 'armzalige' vierduizend euro die het Leger node gaat missen, maar daar gaat het niet om. Die kerstpot is onderdeel van de kerstgedachte die, hoe je er ook over denkt, hoort bij Utrecht. We hebben niet voor niets Sint Maarten, deler in optima forma, als schutspatroon. 

Het mooie van een kerstverhaal is dat het toch allemaal weer goed komt. Scrooge krijgt uiteindelijk spijt en past zijn gedrag aan. Benieuwd of Klépierre ook snel zo’n groots gebaar kan maken want op kerstavond is te laat. Anders zit er niets anders op dan Hoog Catharijne de komende weken maar te mijden en de kerstcadeautjes elders in de stad aan te schaffen. 

Jammer voor de ondernemers in HC maar dan moeten die nu ook maar eens eenduidig partij kiezen tegen het Scrooge-gedrag van hun huisbaas.