Nestorix - Het stadsbestuur heeft de Utrechtse woonbootbewoners weer eens ouderwets de gordijnen in gejaagd.

In het kader van de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone, het gebied tussen het Merwedekanaal en de Europalaan/Overste Den Oudenlaan zijn behalve vele woningen ook vijf fiets/wandelbruggen gepland over het kanaal (volgens het Stedelijk Woonschepen Overleg Utrecht zijn het er zelfs zes).

Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen: “Oh wat leuk al die bruggetsjies, het lijk de Ouwegrach wel”. Elk bruggetje betekent echter het verdwijnen van een aantal ligplaatsen voor woonarken langs het kanaal. Het is ongeveer equivalent met het slopen van twee tot drie ruime particuliere woningen per brug.

Ooit was er een tijd dat het bewonen van een voormalig vrachtscheepje de enige manier voor minvermogenden was, om in deze stad een woonstekkie te bemachtigen. Veelal gebeurde dat aanvankelijk illegaal en de bewoners werden geduld zoals men woonwagenbewoners duldde. Ze vielen dan ook onder dezelfde wettelijke regelgeving.

Met de legalisatie van de ligplaatsen via een zogeheten havenatlas kregen de bewoners op het water rechtszekerheid alhoewel de gemeente Utrecht, zeker onder het regime van één van de vroegere havenmeesters in de periode 2004 - 2008, er alles aan deed om de bewoners het leven zuur te maken.

Heftige discussies in de raad waren het gevolg en uiteindelijk bereikte de raad dat het behoorlijk geregeld werd “on the waterfront”.

Deze nieuwe plannen geven vanzelfsprekend opnieuw heftige beroering onder de botenbewoners die zich nog altijd als tweederangs burgers behandeld voelen. Bovendien zijn er ook nog wel een paar andere redenen te bedenken waarom ik dit een onzalig plan vind.

Het Merwedekanaal is ooit gegraven als vervanging voor de oude vaarroute via de Vecht en de Utrechtse singel naar Duitsland. Het is een typisch Nederlands kanaal met haar eigen lineaire schoonheid. In feite is elke brug in zo’n monument een brug te veel, laat staan nog eens vijf of zes bruggen erbij.

Het Merwedekanaal is voor de Utrechtse roeiverenigingen hun trainingswater. Voorlopig valt niet te voorzien dat er een redelijk alternatief komt en elke extra brug maakt het als trainingswater aanmerkelijk minder geschikt.

Bovendien waarom zou je extra bruggen willen als er toch maar drie doorgangen voor fietsers en wandelaars naar de Utrechtse binnenstad zijn en blijven. Uiteindelijk moet iedereen toch via de Bleekstraat in het verlengde van de Balijebrug, via de Moreelsebrug in het verlengde van de Mandelabrug of via de Van Sijpesteijnkade in het verlengde van de Sowetobrug.

Wat is het nut van extra verbindingen als die geen enkel afstandsvoordeel opleveren voor de belangrijkste gebruikers?!

Kortom: voldoende redenen om dit onzalige plan naar de prullenbak te verwijzen.

Dat scheelt een hoop geld dat we vervolgens bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de oevers van het kanaal en de bijbehorende sluizen een grondige opknapbeurt te geven, want dat is hard nodig.