Louis Engelman – ‘Superslecht op allerlei vlakken.’ Wethouder voor ruimtelijke ordening Eelco Eerenberg (D66) liet er donderdag geen misverstand over bestaan hoe hij de problemen rond de voorgenomen bouw van een appartementenflat aan het Rachmaninoffplantsoen heeft ervaren. ‘Dit is buitengewoon pijnlijk. Dat snapt het college als geen ander.’

Eerenberg moest zich in de commissie RO en Grondzaken verantwoorden voor het feit dat de raad foutief was geïnformeerd over de mogelijke bouw van een 70-meter hoge torenflat op het parkeerterrein ter plekke.

Zijn voorgangers Verschuure (D66) en Diepeveen (GL) hadden eerder tegenover kritische raadsleden uitdrukkelijk verklaard dat er pas in 2019 met een projectontwikkelaar over de bouw van 140 appartementen was gesproken.
Maar na een WOO-verzoek van deze site dook er een memo op waarin stond dat voormalig wethouder Jansen (SP) reeds in 2017 over ‘een tweede bouwfase’ had overlegd.

Volgens Eerenberg kwam deze van de projectontwikkelaar afkomstige memo pas boven water door de veel intensievere werkwijze na het WOO-verzoek. ‘Als raadsleden vragen stellen dan wordt het betreffende dossier doorgenomen voor de antwoorden, maar bij een verzoek op de Wet Openbaarheid Overheid heeft de procedure meer weg van een sleepnet.’ Hij vond dat er in de toekomst geen verschil meer zou mogen zijn.
Eerenberg: ‘Het moet echt anders. Ambtenaren hebben hier ook een ongemakkelijk gevoel aan overgehouden. Een gesprek zoals Jansen dat met projectontwikkelaars voerde zonder ambtelijke ondersteuning moeten we niet meer doen.’

De wethouder verklaarde dat de memo het college compleet had verrast omdat er kennelijk al wel was gesproken over toekomstige woningbouw op het parkeerterrein. Daardoor werd de raad verkeerd ingelicht. ‘Schamen we ons daarvoor? Ja.’

Op de achtergrond in deze kwestie speelt de ontdekking van deze site dat het parkeerterrein in oktober 2018 door de gemeente voor ruim 3 ton werd verkocht aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv, een dochteronderneming van Egeria. En dat deze bv het stuk grond de volgende dag voor 1,2 miljoen euro doorverkocht aan Bouwinvest bv, eigenaar van het eerder tot appartementencomplex ‘Rachmaninoff’ omgebouwde voormalige gemeentekantoor. Beide ondernemingen gaven als verklaring voor de prijsstijging aan dat het hier een achterstallige betaling betrof bij de overdracht van het ontwikkelde woongebouw. Maar zij hebben tot op de dag van vandaag geweigerd deze afspraak zwart op wit te laten zien. Eerenberg: ‘We hebben hierover meerdere gesprekken gevoerd. Ik betreur het dat zij hiertoe niet bereid zijn.’

Het vertrouwen van de bewoners van de wijk Welgelegen in de gemeente zakte vorig jaar naar een dieptepunt toen het toenmalige college groen licht gaf voor een onderzoek naar de bouw van de torenflat, uitgerekend op het parkeerterrein waarover buurtbewoners al geruime tijd met ambtenaren in gesprek waren. Voormalig wethouder Diepeveen gaf toe van het plan al enige tijd op de hoogte te zijn geweest, maar besloot de omwonenden daarover niet te informeren.

Mede door het opduiken van de uit 2017 daterende memo koos het vorige college ervoor de zaak stil te leggen en het accountantsbureau KPMG uit te laten zoeken of er bij marktpartijen verwachtingen waren gewekt voor de bouw van het appartementencomplex. Uit dit onderzoek, volgens Eerenberg à raison van ongeveer 100.000 euro, bleek dat dit niet het geval was geweest en dat de integriteit van de ambtenaren niet in het geding is geweest.

De meeste raadsleden uitten hun tevredenheid over deze uitkomsten en drongen er bij het college op aan het vertrouwen van de bewoners van Welgelegen weer terug te winnen.
Eerenberg beloofde dat vanaf nu de door de wijk opgestelde buurtvisie leidend zou worden. Hij benadrukte nog eens dat het intentiedocument over de flatbouw slechts een onderzoek betrof en dat de haalbaarheid ervan toen al ‘een dubbeltje op z’n kant’ zou zijn. ‘En dat is het nu nog. Bouw op deze plek zal heel ingewikkeld worden.’