Louis Engelman – De omstreden 70-meter hoge appartementenflat ‘Weltevreden’ in het Rachmaninoffplantsoen gaat er niet komen. De gemeenteraad veegde donderdagavond in grote meerderheid het intentiedocument van tafel dat onderzoek naar de bouw van 140 woningen mogelijk maakte.

Volgens Rick van Zweth (PvdA), indiener van een motie waarin werd gevraagd om ermee te stoppen, zou doorgaan het overboord gooien betekenen van een jarenlange participatie vanuit de wijk Welgelegen. Hij pleitte ervoor verder te gaan met de visie van de buurt over woningbouw in het gebied.

Ook herinnerde hij wethouder Eerenberg (D66) eraan dat deze in de commissie al had gezegd dat de kans op de bouw van de flat heel klein was geworden. ‘Laten we er dan ook geen tijd, geld en energie meer in steken’, aldus Van der Zweth. ‘Andere plekken in de wijk kunnen beter worden benut.’

De motie was mede ondertekend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, BIJ1, Volt, Utrecht Solidair, CDA en DENK. Maar tijdens de vergadering schaarden zich ook EenUtrecht, CU en Stadsbelang Utrecht achter de tekst.

Alleen D66, VVD en Student&Starter bleven achter wethouder Eerenberg staan. Die waarschuwde ervoor dat de betrokken marktpartijen Utrecht juridisch aansprakelijk zouden kunnen stellen. Zelf achtte hij die kans overigens vrij klein, maar toch ontraadde hij de motie.

Enkele bewoners van Welgelegen, die naar het stadhuis waren toe gekomen om het debat in de raad bij te wonen, reageerden opgelucht. Hans van Loon : ‘Een geweldig resultaat. Wat zullen de bewoners hier blij mee zijn. Ook het Hommelbos wordt gespaard. Onze acties hebben dus wel effect gehad.’

Aan het raadsbesluit ging een lange periode van onduidelijkheid vooraf. Want terwijl de buurt met de gemeente in overleg was over de definitieve bestemming van de parkeerplaats aan het Rachmaninoffplantsoen, kwam het vorige college plotseling met de torenflat op de proppen.
Bovendien bleek uit onderzoek van deze site dat Utrecht het stuk grond in 2018 voor 3 ton had verkocht aan projectontwikkelaar Egeria, die het de volgende dag voor bijna 1 miljoen meer doorschoof naar Bouwinvest bv.

Beide bedrijven hebben steeds geweigerd – ook tegenover het college – inzage te geven in de achtergronden van deze transactie.
Daar kwam bovenop dat na een WOO-verzoek van Nieuws030 bleek dat toenmalig wethouder Jansen in 2017 al met de projectontwikkelaar had gepraat over een tweede bouwfase in het gebied. Weliswaar bleek uit een door KPMG ingesteld onderzoek dat de stad bij de projectontwikkelaar geen verwachtingen had gewekt, maar de twijfel werd daarmee niet bij iedereen weggenomen.

Zowel Yvonne van Hessel (Utrecht Solidair) als Gert Dijkstra (EenUtrecht) hielden vol dat ‘er een luchtje aan deze zaak zat’.

   

Zie ook: 
Bomenstichting wil onderzoek naar strafbare handelingen (19 dec)
Wethouder gaat in commissie diep door het stof (8 dec)