Louis Engelman - De Utrechtse Bomenstichting stapt naar het gerechtshof om het Openbaar Ministerie te bewegen een opsporingsonderzoek te doen naar strafbare feiten in de affaire Rachmaninoffplantsoen. De gemeente wil daar de bouw van een appartementencomplex van 70 meter hoogte niet geheel uitsluiten, ook al is de buurt van Welgelegen er fel tegen.

Eerder had de Bomenstichting in februari van dit jaar aangifte gedaan op verdenking van ambtelijke corruptie. Aanleiding daartoe was de ontdekking van deze site dat in oktober 2018 Utrecht een stuk parkeerterrein voor 311.000 euro verkocht aan een bv van Egeria, die het perceel met dezelfde bestemming de volgende dag voor 1,2 miljoen euro doorverkocht aan investeerder Bouwinvest bv.

Aanvankelijk ontkende het Utrechtse college hardnekkig dat deze transactie een voorbereiding vormde op de bouw van het flatgebouw ter plekke. Maar na een WOO-procedure van deze site bleek uit een memo van de projectontwikkelaar dat al in 2017 met de toenmalige wethouder Jansen was gesproken over een tweede fase na de voltooiing van het tot appartementenflat ‘Rachmaninoff’ omgebouwde stadskantoor. Voor de bouw van de nieuwe flat zou en deel van het Hommelbos plaats moeten maken.

De inmiddels afgetreden wethouders Verschuure (D66) en Diepenveen (GL) uit het voormalige college gaven daarop het accountantsbureau KPMG opdracht uit te zoeken wat er precies was gebeurd.
Maar volgens de Bomenstichting neemt het KPMG-rapport, ondanks een voor de gemeente positieve conclusie, de verdenking geenszins weg dat er indertijd door de gemeente tegenover de projectontwikkelaars verwachtingen zijn gewekt.

Voorzitter Van Oosten van de stichting vindt het eveneens onjuist dat het onderzoek afhankelijk was van de medewerking van betrokken ambtenaren en stelt dat het rapport daardoor nu niet focust op hun handelen en/of nalaten.
Het eerdere verzoek van de Bomenstichting om mogelijke corruptie te onderzoeken werd uitbesteed aan het Functioneel Parket van het OM. Maar de Bomenstichting heeft de conclusies daaruit nog niet kunnen inzien.

Inmiddels bestaat er ook binnen de Utrechtse gemeenteraad veel weerstand tegen de appartementenflat. Het toenmalige college gaf vorig jaar toestemming te onderzoeken of de bouw daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hoewel wethouder Eerenberg (D66) recentelijk in de raadscommissie verklaarde dat de kans dat dit omstreden bouwproject doorgaat nu wel heel klein is, wil hij het ‘intentiedocument’ niet van tafel halen.
Dit tegen de zin van de Utrechtse PvdA. Die heeft aangekondigd aanstaande donderdag in de raadsvergadering met een motie te komen waarin wordt gevraagd het haalbaarheidsonderzoek definitief af te blazen. De PvdA wil dat het college op basis van de door de buurt opgestelde beleidsvisie overlegt waar in Welgelegen wel kan worden gebouwd.