Door onze redactie - We mogen deze woensdag weer stemmen. Dat is mooi en dat is geweldig, want Nederland is een democratie. Dit keer gaat het om de zetelverdeling in de Tweede Kamer.

Er zijn in Utrecht in totaal 182 stembureaus. Utrechters mogen op elk stembureau in de gemeente Utrecht zijn of haar stem uitbrengen.

Men hoeft zich dus niet te houden aan het adres van het stembureau dat op de stemkaart staat.

Zie voor alle stembureaus in Utrecht (en meer informatie) deze pagina van de gemeente Utrecht.