Het Spoorwegmuseum heeft informatie op zijn website Beladen Treinen aangepast en ook de gegevens die zichtbaar zijn in een vrijstaand computerscherm bij de bagagewagon in het museum. Op beide plekken is sinds deze week een accurate lijst te zien met namen van Utrechtse joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

In september van dit jaar werd het Utrechtse museum door historisch onderzoeker Jim Terlingen in een kritische column op Nieuws030 gewezen op het feit dat op beide plekken dezelfde verouderde namenlijst stond. Sinds maart 2016 is bekend dat deze lijst, die een half jaar eerder ook op het Joods Monument op het plein voor het Spoorwegmuseum werd vereeuwigd, veel fouten bevat. Onder andere staan er vier namen op van mensen die de oorlog overleefd hebben. Eén persoon daarvan stierf pas vorig jaar.

Door Terlingens vasthoudende bemoeienis kwam er een oplossing voor de gegevens op het fysieke monument. Sinds 2018 houdt het Joods Cultureel Kwartier op hun eigen website de correcties bij. De teller staat daar nu op 85. De onderzoeker uitte in de column zijn frustratie dat het Spoorwegmuseum niet de moeite had genomen om op hun site en op het computerscherm de namenlijst aan te passen.

Het museum heeft de afgelopen maanden heel erg zijn best gedaan om de gegevens aan te passen. Een communicatiemedewerker nam onmiddelijk contact op met Terlingen, maar vroeg wel om een beetje geduld omdat de website en het computerscherm gebruik maken van verschillende technieken.

Nu is de informatie dus aangepast. De huidige actueel-gemaakte lijst bevat 1230 namen van joodse inwoners van Utrecht die de oorlog niet overleefd hebben.

Maliebaanstation
Het Spoorwegmuseum is gehuisvest in het voormalige Maliebaanstation. Vanaf dit station zijn in de oorlog transporten met joodse Utrechters vertrokken naar Westerbork (en vanaf daar naar de kampen).  

Het museum heeft behalve de expositie 'Beladen Treinen' ook een vaste presentatie met spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Een ander is ook te zien op de website De kinderen van Versteeg.

Terlingen houdt een site bij over de fouten op het monument in Utrecht