Door Vincent Oldenborg - De Utrechtse raadscommissie voor stedelijke ontwikkeling heeft een eerste bespreking gewijd aan het gemeentelijke mobiliteitsplan 2015 en de eerste indruk is dat een raadsmeerderheid de collegeplannen in grote lijnen zal steunen.

Het plan met als ondertitel: 'slimme routes, slim regelen en slim bestemmen' heeft tot 118 inspraakreacties geleid waaruit moge blijken dat het de Utrechtse samenleving niet onberoerd heeft gelaten. Voor- en tegenstanders hebben van hun hart geen moordkuil gemaakt. 

Ook een aantal overheden zoals rijk, provincie en buurgemeenten hebben hun licht over het plan laten schijnen en hebben op onderdelen grote twijfels en zorgen naar voren gebracht, Die kritiek heeft overigens inmiddels al enkele mogelijke aanpassingen opgeleverd. 

Het plan draagt, zoals VVD raadslid Andre van Schie betoogde aan het begin van zijn bijdrage, alle kenmerken van een compromis tussen vier partijen die verschillend aankijken tegen de mobiliteitsproblemen en dat werd in het debat dan ook wel duidelijk. 

Waar GroenLinks zich beperkte tot het bedanken van het college, en met name de eigen wethouder, voor de, in hun ogen, heldere keuzes en D66 vooral het belang van goede participatie van de burgers in het vervolgtraject en de mogelijkheid van een treinverbinding naar De Uithof aan de orde stelde, kwamen VVD en SP met wat meer inhoudelijke kritiek. 

De VVD merkte nog eens op hoe de verbreding van de A27 en opwaardering van de NRU randvoorwaardelijk voor dit plan zijn. Het autoverkeer moet immers om de stad heen kunnen rijden. 

Ook vroeg de VVD aan de wethouder om nu eens voor de gewone Utrechter helder te maken, bijvoorbeeld met een aantal verschillende reisscenario’s, wat er echt gaat veranderen door dit plan. Welke keuzes heb ik straks en hoe lang gaat het duren om vanuit Overvecht een pakje naar mijn zus in Lunetten te brengen? Hoe lang doe ik er straks over om van mijn huis in Vleuterweide op mijn werk bij het UMC te komen als ik dat met de fiets of met auto wil doen? 

Uit de bijdrage van de VVD bleek in ieder geval dat die partij nogal wat twijfels heeft bij de uitvoerbaarheid en daarom vroeg die partij dan ook om een plan B voor onderdelen die niet blijken te kunnen.

De SP richtte de pijlen met name op het openbaar vervoer. Michel Eggermont sprak zijn  teleurstelling uit dat niet meer werk is gemaakt van alternatieve knooppunten zoals bijvoorbeeld station Overvecht ter ontlasting van Utrecht Centraal en het centrum van de stad. Een wens die overigens al eerder is opgenomen in het regionaal vervoerplan.

Van de oppositie onder leiding van CDA en PvdA kwam, zoals te verwachten was, aanmerkelijk meer kritiek. Haalbaarheid, het CDA raadslid Van Waveren sprak over wensdenken, economische gevolgen voor de Utrechtse ondernemers, ontbrekende financiering en de te geringe aandacht voor luchtkwaliteit werden onder andere als belangrijke problemen genoemd.

Dat alles leidde tot een groot aantal vragen aan het adres van verantwoordelijke wethouder Van Hooijdonk die tijdens deze vergadering overigens nog niet met antwoorden kwam. De ingeplande tijd was duidelijk tekort zodat de bespreking later deze maand wordt de voortgezet. Kortom, wordt vervolgd.