Door Jim Terlingen - Burgemeester Van Zanen heeft vanmiddag met de onthulling van een schildering een hofje in het Museumkwartier heropend. Het plaatsje, gelegen tussen de Keukenstraat en de Magdalenastraat, was in de loop der tijd verwaarloosd geraakt.

Het heet vanaf nu informeel het 'Anna Maria van Schurmanhofje'. Informeel, omdat er, bijvoorbeeld bij 112-meldingen, geen verwarring mag komen met de al bestaande Anna Maria van Schurmanstraat bij de Croeselaan.

De bestrating is geheel vernieuwd, de muren opnieuw gestuct, de verlichting is verbeterd, er zijn plantenbakken gemetseld waarin nieuw groen is geplaatst en er zijn drie kunstuitingen aangebracht die met Van Schurman te maken hebben.

Een glimp van hoe het was (foto: buurtbewoner)

Van Schurman
Anna Maria van Schurman (1607–1678) was de eerste vrouw in Nederland, en wellicht in heel Europa, die aan een universiteit studeerde. Zij volgde vanaf 1636 zittend achter een gordijn hoorcolleges aan de zojuist geopende Utrechtse universiteit, onzichtbaar voor de mannelijke studenten. 

In de doorgang van het hofje bij de Magdalenastraat is er een tegeltableau gekomen met afbeeldingen die verwijzen naar deze zeer getalenteerde vrouw, waaronder een zelfportret. Ze was een begaafd humaniste, taalkundige, theologe, dichteres en kunstenares. 

Het tegeltableau. Foto: Jim Terlingen

In het open gedeelte is er een muurschildering gekomen met een gedicht van haar hand, met de prachtige eerste regel 'O Utreght, lieve Stadt hoe soud ick U vergeeten…'.

Kunstschilder Jos Peeters heeft het gedicht op de muur vereeuwigd. Foto: Ton van den Berg

De derde kunstuiting, een handtekening van Van Schurman met daaronder het woord 'hofje', is in de doorgang aan de kant van de Keukenstraat aangebracht. 

De burgemeester  toonde zich wederom een kindervriend. Foto: Jim Terlingen

Een boeiende lezing die na de onthulling werd gegeven door Pieta van Beek, die gepromoveerd is op Anna Maria van Schurman en adviseur was bij de aankleding van het hofje, leerde onder andere dat behalve in Utrecht in Nederland nog acht andere gemeentes straten, paden of pleinen genoemd zijn naar Van Schurman: Franeker, Lexmond, Nijmegen, Leiden, Bilthoven, Rijen, Amersfoort en Huizum.

Initiatief
Bewoners van de Keukenstraat en de Magdalenastraat hebben het initiatief genomen voor het opknappen van het gebiedje. Het project is daarna door bewoners, gemeente Utrecht en woningbouwvereniging Mitros gezamenlijk uitgevoerd. Zij deden dit met een bijdrage uit het Initiatievenfonds van de gemeente.

De muurschilderingen zijn gerealiseerd door inspanningen van de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht, die zich inzet voor het aanbrengen en behoud van historische en karakteristieke elementen in het Utrechtse straatbeeld.

Meer over Van Schurman in het Digitaal Vrouwenlexicon en op annamariavanschurman.org.

Foto: Ton van den Berg