Door Jim Terlingen -

In het Griftpark is ten westen van 'de accuberg’ in de diepere ondergrond vloeibaar teer gevonden. Dat schrijven omwonenden van het park in een brief aan de gemeenteraad. In een nog steeds lopend onderzoeksproject in het Griftpark is de teer ontdekt. De omwonenden hebben hiermee nóg een argument in handen om te pleiten voor een andere locatie voor het Slavernijmonument in het Griftpark.

De gemeente voert op dit moment onderzoek uit of dit teer met speciale pompen kan worden verwijderd; het ministerie van I&W heeft hiervoor vorig jaar een budget van 1 miljoen euro toegekend.  

Volgens voormalig gemeentelijk projectmanager Gert Leurink belemmert het plaatsen van het Slavernijmonument naast de accuberg het onderzoek naar en de mogelijke verwijdering van het pure product in de ondergrond van het Griftpark. "Een dergelijke belemmering is echt niet uit te leggen aan het ministerie dat de kosten voor de onderzoeks- en uitvoeringsprogramma’s financiert.”

Leurink was tot zijn pensioen, afgelopen zomer, meer dan twintig jaar verantwoordelijk voor de nazorg van de sanering van het Griftpark.

Door het verwijderen van het vloeibare teer kan oppompen en daarna zuiveren van sterk verontreinigd grondwater uit de ondergrond van het Griftpark (dat al vanaf 1994 plaatsvindt), zeer waarschijnlijk eerder worden afgerond. Het oppompen vindt plaats in het kader van de ‘eeuwig’ durende nazorg van het Griftpark, een operatie die voor de goede orde circa 300.000 euro per jaar kost. Deels wordt dit betaald door het rijk, vandaar de bereidheid van het ministerie van I&W om aan het onderzoek mee te betalen, maar het kost de gemeente ook zelf jaarlijks geld.

De omwonenden vragen zich nu af hoe het kan dat in de interne gemeentelijke vakinhoudelijke adviesronde, die voor de locatiekeuze van het Slavernijmonument plaats moet hebben gevonden, vanuit de saneringsactualiteit positief is geadviseerd is over de door het college gekozen plek in het Griftpark. "Is dit advies wel gevraagd?", schrijven ze in de brief aan de raad.

Op 1 december 2022 maakte het college bekend waar het Utrechtse Slavernijmonument gaat komen.

Het slavernijmonument (schets) op de plek waarop het is bedacht.

Argumenten
De omwonenden pleiten eerder al in Nieuws030, met andere argumenten, dat de gekozen plek in het Griftpark niet geschikt is.

Taco Jansonius zei begin december: “De accuheuvel verwijst naar de gashouder die daar vlakbij heeft gestaan. De heuvel is daarom een monument op zich. Je gaat geen monument op een monument plaatsen.”

En: “Het park zo gemaakt dat geen enkele functie de hoofdrol opeist. Er zijn vele mooie gebouwen en plekken, maar niet één eist de meeste aandacht op. Dat is een van de prachtige dingen van het ontwerp van Han Beumer. En nu willen ze op de heuvel een hoog ding zetten. Ik heb contact met Beumer gezocht en hij vindt het ook een onzalig plan. Hij baalt al van de huidige lantarenpaal die er jaren terug opgezet is.“  

De omwonenden vinden een andere plek in het park veel beter: het groene gebied tussen het restaurant en het ‘manifestatieveld’ (de plek waar de tent van Hans Klok heeft gestaan en de jaarlijkse kermis is). Maar volgens hen is er amper naar ze geluisterd.

Taco Jansonius: “Toen wij onze ideeën over de locatie van het park inbrachten, was er allang een besluit genomen. Dat zie je dan achteraf. Wethouder Voortman zei nog wel tegen ons dat ze het een heel goed idee vond om ons in contact te brengen met de kunstwerkgroep, om samen in het park naar locaties te kijken, maar dat contact is nooit tot stand gebracht. We zijn op dat moment bewust door hen genegeerd.”

Steun
Leurink en Beumer zijn niet de enige bekenden van de gemeente die zich aan de kant van de omwonenden scharen. Ook gemeentelijk parkbeheerder-sinds-jaar-en-dag Wim Horst is uitgesproken voorstander van de plek langs de Grift. Een andere omwonende, Kees Bos, zei eerder in Nieuws030 dat ook de landschapsarchitect van de gemeente, Jona Geers, “instemmend knikte toen we de verschillende plekken afliepen.”

De petitie ‘Het slavernijmonument verdient een betere plek in het Griftpark!’ is inmiddels door 133 mensen getekend (tussenstand 17 januari 2023).

Op verzoek van CDA-fractievoorzitter Jantine Zwinkels komt er op 26 januari een raadsdebat over de locatie van het Slavernijmonument.