Door Jim Terlingen -  Kunsthistoricus Hans Ebbink kwam er in 2019 in een aflevering van 'De Utrechtse Boekhouder' mee naar buiten: de ANWB-gids 'Een Dom en de stad rondom' uit 1942 is hoogstwaarschijnlijk geschreven door literator, journalist en kunstcriticus Jan Engelman.

Salon Saffier geeft daarom de stadswandelgids opnieuw uit, deels als facsimile-uitgave. Op vrijdag 24 maart 2023 is er om 17.00 uur een presentatie in het stadhuis. 

Ebbink vertelt dan over zijn onderzoek naar de identiteit van de anonieme schrijver van de gids, een zoektocht die, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, uitmondde in het auteurschap van Jan Engelman (1900-1972). De Vlaamse schilder Albert Servaes (1883-1966) speelt een belangrijke rol in deze queeste.

De wandelingen zijn in de heruitgave gecombineerd met foto’s van de stad Utrecht in bezettingstijd in 1942 van de Utrechtse arts en fotograaf Nico Jesse (1911-1976), foto’s van andere fotografen in Utrecht en voorzien van een nawoord en toelichting van Hans Ebbink.
  

Jan Engelman, eind jaren vijftig. Zwart-witfoto: Utrechts Archief, inkleuring: JT

Jan Engelman was een veelzijdig autodidact. Hij dichtte, was journalist, schreef kritieken en vertaalde. De lijst met zijn literaire prestaties is erg lang.

Engelman is geboren als kind van een vishandelaar in het pand waar al heel erg lang café Graaf Floris zit: Vismarkt 13.

Op het verzetsmonument op het Domplein (de vrouw met de ijsco) heeft in de sokkel een gedicht van Engelman: "Gedenk uw dooden die den goeden strijd / gestreden hebben in gerechtigheid / Draagt voort hun vlam, zij zijn gebleven / maar in dien gloed wordt ons nieuw leven"

Engelman was ook een periode voorzitter van het Comité Binnenstad en Singels, die zich keerde tegen het dempen van (een deel van) de singel.