Deze woensdagochtend werden 31 inwoners van Utrecht verblijd met een koninklijk lintje voor hun inzet in de maatschappij. Ze kregen die in de Stadschouwburg uit handen van burgemeester Dijksma (uiteraard namens koning Willem-Alexander).

Hieronder een overzicht, de tekst is van de gemeente Utrecht en de foto's van Ton van den Berg.

Achterberg – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Harrie Achterberg is de drijvende kracht achter Sportvereniging Spirit en begeleidt daar al 25 jaar hardloopgroepen. Ook organiseert hij jaarlijkse loop-uitjes in het buitenland en op Terschelling. Daarnaast was de heer Achterberg in 2005 de initiatienemer van de 3bergenLOOP, waar hij nog altijd als vrijwilliger aan verbonden is.

Adriaanse - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Aram Adriaanse richtte in 1982, samen met vormgever Jos Groenier en Jetta Ernst, Stichting Utrechts Theaterinitiatieven op. Daarnaast was hij in de jaren ’70 en ’80 pionier van verschillende andere Utrechtse theaters zoals theater Kikker, het Utrechts theaterplatform en de Paardenkathedraal (nu theater Utrecht). Vanaf 2007 tot aan zijn pensioen in januari 2021 was hij als coördinator van de regieopleiding een van de toonaangevende krachten binnen de toneelacademie in Maastricht. Ook na zijn pensionering heeft de heer Adriaanse zich op vele fronten actief ingezet voor de culturele sector.
Aram Adriaanse

Bercx-Schilder - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Oud-marinier Peter Bercx-Schilder weet uit persoonlijke ervaringen hoe deelnemen aan een vredesmissie voelt en welke heftige belasting dit kan hebben op het menselijk lichaam en de menselijke geest. Al bijna 20 jaar zet hij zich daarom vanuit het Nederlands Veteraneninstituut in voor veteranen met PTSS. Sinds 2020 is hij medeoprichter van de stichting 'Help ze thuiskomen', die aandacht vraagt voor mariniers en andere (oud-)geüniformeerden die in het dagelijks leven te maken hebben met (de gevolgen van) PTSS. Op 22 september 2022 ontving hij vanuit de Verenigde Staten de Legion of Honor Bronze Medallion. Deze hoge onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn dienstverlening aan de Nederlandse samenleving en is in Nederland slechts twee keer eerder uitgereikt.

Berkane-Abakhou - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf de oprichting in 2005 tot 2015 was mevrouw Berkane-Abakhou als vrijwilliger betrokken bij Lady Fit in verschillende rollen. Sinds 2010 is zij actief als vrijwilliger in de wijk Kanaleneiland en ze is medeoprichter van Stichting Attifa. Deze zorgstichting biedt ondersteuning en levert zorg aan migrantenouderen in Utrecht. Tot 2015 heeft ze zich geheel vrijwillig ingezet voor onder andere de ouderen met een depressie of niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast zet ze zich in voor de wijkcoöperatie Kanaleneiland. Vanuit Wijksupport, een onderdeel van de wijkcoöperatie, is ze praktijkbegeleider voor stagiaires van het MBO. 

Blink, van den – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ariene van den Blink is al sinds 1986 onafgebroken actief voor het COC Midden-Nederland.

Ze zet zich met hart en ziel in voor de LHBTIQ+ gemeenschap en met name voor de positie van lesbische vrouwen in Utrecht. De laatste jaren is ze actief voor PLUC, de werkgroep binnen het COC die praatgroepen organiseert voor lesbische en biseksuele vrouwen die met hun coming-out worstelen. Ze helpt mee met het organiseren van activiteiten, waardoor met name vrouwen met een klein of geen sociaal netwerk zich toch verbonden kunnen voelen.

Bols-van Selm – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marijke Bols is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij vereniging De Zonnebloem, afdeling Vleuten-De Meern. Ruim 9 jaar heeft ze zich ingezet als bestuurslid coördinator bezoekwerk, wat inhoudt dat ze het eerste aanspreekpunt is voor nieuwe gasten en vrijwilligers. Daarnaast was zij  ook 6 jaar lang penningmeester van de Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Looft den Heer' uit De Meern.

Bos Kuil, de - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rudolf de Bos Kuil zet zich al sinds 1993 onophoudelijk in voor het Griftpark in Utrecht. Mede door de inbreng van de heer De Bos Kuil bij de ontwikkeling en aanleg, is het Griftpark een geliefd en modern park geworden. Vanaf het begin maakte hij deel uit van een groep omwonende die zich inzette voor het park. In 2000 is de Stichting Beheer Griftpark opgericht en sindsdien is de heer De Bos Kuil ook vrijwilliger bij deze stichting. Hij is dagelijks te vinden in het park en samen met de vrijwilligers de bloemen in de park en de bloemenmuur.

Bosch, uit den – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan uit den Bosch is al 30 jaar nauw betrokken bij Harmonie Orkest Vleuten. In 1992 trad hij toe tot het bestuur in de functie van secretaris. Daarna was hij van 1996 tot 2003 voorzitter van het orkest en heeft er in die periode mede voor gezorgd dat er een nieuwe dirigent werd aangesteld.

Vanaf 1992 was de heer Uit den Bosch met twee andere leden de grondlegger van de Vleutense PromsNacht: een avondvullend muziekspektakel, waarin klassieke muziek, popnummers en Nederlandstalige meezingers elkaar afwisselen. Ook was hij vrijwilliger van Rijvereniging Gunterstein, actief bij de Kasteelruiters te Haarzuilens en hielp hij bij de kermis Oranje Vereniging Haarzuilens als secretaris.

Claushuis-Bouwman – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mieke Claushuis-Bouwman is een actieve vrijwilliger. Zij was van 1990-1993 als projectleider 'betonrot' verantwoordelijk voor het aansprakelijk stellen en laten repareren van 200 huizen in De Meern, waarbij de bouwer verkeerd beton had gebruikt. Daarnaast was zij voorzitter van de ouderraad van de Drie Koningenschool, zette zij zich in voor het behoud van het Kloosterpark in De Meern en was zij bestuurslid bij het parochiekoor in de Mariakerk. Sinds 2018 is Mieke Claushuis-Bouwman als secretaris betrokken bij Aktie voor Aktie.

Ditmarsch, van - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Joop van Ditmarsch gaf van1969 tot 1989 onbezoldigd zwemles bij zwemvereniging De Kwakel en in totaal was hij 40 jaar scheidsrechter bij het waterpolo en actief als zwemofficial bij nationale en internationale wedstrijden. Van 1969 tot 2015 was hij zwemofficial bij de KNZB, van 1970 tot 2013 waterpolojurylid en scheidsrechter en vanaf 1980 tot 2013 was hij voorzitter van de KWPC (Kring Waterpolo Commissie) Utrecht en commissaris waterpolo in het bestuur van de Kring Utrecht. Ook heeft hij zitting gehad in de Utrechtse sportraad.

Joop van Ditmarsch

Donker - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

In 1961 studeerde Charles Donker af aan de Academie van Den Bosch. Na zijn opleiding als monumentaal werkend kunstenaar stapte hij al snel over naar de etskunst. De kwaliteit van zijn werk wordt inmiddels door tal van kenners en verzamelaars herkend. Werk van hem wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, de Fondation Custodia in Parijs, het Rembrandthuis in Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en in het Centraal Museum in Utrecht. Onlangs toonde het Metropolitan Museum in New York een aantal van de heer Donker zijn prenten in een tentoonstelling over grafiek in de traditie van Rembrandt.

Eeken, van – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wilhelm van Eeken heeft zich de afgelopen 18 jaar op divers terrein ingezet voor de Singelkerk in Utrecht. Hij begon als ouderling en contactpersoon van de Bijbelkring Methusalem. Vervolgens werden in de jaren daarna de vrijwillige activiteiten uitgebreid als taakveldleider Bestuur & Scribaat en Kerkelijke contacten. Voor de Singelkerk en breder voor de Utrechtse samenleving is hij de man achter het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor maatschappelijke organisaties. Hij ontvangt partner organisaties en legt verbindingen tussen kerk, koren en andere clubs.

Eickhoff – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Nico Eickhoff is ruim 40 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg. Hij was van 1980 tot 1997 secretaris van de Stichting Voorzieningen Meervoudig Gehandicapten Midden Nederland. Later was hij voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Reinaerde. Hij heeft zich al die jaren als vrijwilliger ingezet als vertegenwoordiger van de cliënten en de verwanten binnen de gehandicaptenzorg. Ook is hij bijna 18 jaar secretaris van de Stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde. Het fonds biedt mensen met een beperking ondersteuning voor welzijnsbevordering in de vorm van activiteiten of materialen om hun bestaan te verrijken.

Nico Eickhoff met vrouw en dochter.

Groenman, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tertius Groenman is al meer dan 35 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Sinds 1985 is hij voorzitter van de Belangenvereniging LHBR van huurders aan de Lameriuslaan, Heijmans van den Berghlaan en Rümkelaan in Tuindorp Oost. In de periode 1995 tot 2015 was de heer Groenman actief in de Buurtbeheergroep Daklozen Hostel De Hoek. Hij was vanaf het begin betrokken bij het project van de gemeente Utrecht om de overlast van daklozen en drugsverslaafden te verminderen door hen huisvesting en zorg aan te bieden. Daarnaast was de heer Groenman van 1996 tot 2016 redacteur bij de Wijkkrant Tuindorp Oost.

Hertog, den – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dirk den Hertog is sinds 1988 diaken in de wijkgemeente Zuilen van de Protestante Gemeente Utrecht. In de periode van 1988-2012 heeft hij meegeholpen met de uitvoering van de activiteiten in de Roobolkapel. Hij coördineert de vieringen op zondag, de koffiegroep op maandagmorgen en het Rooboldiner op woensdag. Als diaken ging zijn aandacht uit naar de zorg voor mensen in nood. Vanaf 2003 is hij actief als penningmeester bij de Hervormde wijkvereniging Zuilen. Dirk den Hertog organiseert daarnaast als vrijwilliger van de Utrechtse Kano Club te Tienhoven jaarlijks een kanotocht.

Kok - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wim Kok is ruim 20 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Vanaf 1999 zet hij zich in voor Stichting Krommerijnpark. Van 2007 tot 2010 was de heer Kok actief in de Wijkraad Oost. In die periode heeft hij zich intensief beziggehouden met het voorontwerp bestemmingsplan Oudwijk, Kromme Rijn en omstreken. Samen met andere eigenaren van Rietveldhuizen heeft de heer Kok begin 2019 het initiatief genomen voor de oprichting van een vereniging van eigenaren van Rietveldhuizen. De vereniging zet zich in voor het erfgoed van Gerrit Rietveld, door eigenaren en bewoners met elkaar in contact te brengen voor het uitwisselen van praktische informatie om hun woningen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De heer Kok is als bestuurslid de energieke en inspireerde motor binnen de vereniging.

Kooi - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Roelof Erik (Roel) Kooi heeft gedurende 25 jaar een belangrijke stempel gedrukt op de televisie- en filmindustrie in Nederland. De heer Kooi is tien jaar voorzitter geweest van de Vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten. In die functie heeft hij zich ingezet voor de Nederlandse audiovisuele productiesector. Ongeveer 11 jaar geleden heeft hij belangeloos de TV Academy opgezet om jonge mensen vanaf MBO en HBO niveau de kans te geven ervaring op te doen in de mediawereld. Roel Kooi is daarnaast al ruim veertien jaar verbonden aan deze stichting Zeldzame Ziekten Fonds. Hij zet zich belangeloos in op diverse wijze waarvan sinds 2016 als penningmeester.

Kortbeek – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Michael Kortbeek is sinds 1997 actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Van 1997 tot 2010 heeft hij tijdens verschillende perioden zich onbezoldigd ingezet bij BOVAG, eerst als bestuurslid in het verenigingsbestuur en daarna als lid van de sociale- en onderwijscommissie en voorzitter van de mobiliteitscommissie. Daarnaast heeft hij zich ruim 12 jaar ingezet voor Innovam, eerst als lid en daarna als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Innovam is een opleidings- en exameninstituut voor de Mobiliteitssector in Nederland. Daarnaast is de heer Kortbeek al ruim 30 jaar een betrokken lid van de Rotary Club Utrecht waar hij zich actief inzet voor de verenigingsdoelen en maatschappelijke activiteiten.

Kuperus - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hans Kuperus ondersteunde vijf burgemeesters van Utrecht bij het onderhouden en uitbouwen van hun netwerk in de stad. Hij begeleidde nieuwe raadsleden of gehele fracties bij hun aantreden in de gemeenteraad en informeerde hen over alle omgangsvormen en ongeschreven regels van de gemeentepolitiek. De heer Kuperus zet zich al sinds 1980 onophoudelijk in voor verschillende organisaties in Utrecht. Zo heeft hij onder meer bijgedragen om grote beeld- en stadsbepalende evenementen te realiseren: het jaarlijkse Midzomergrachtfestival (sinds 1997), de jaarlijkse Canal Pride (sinds 2017) en, eenmalig (in 2005) de organisatie van de Eurogames van de European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF).

Hans Kuperus

Maagdenberg, van den – Officier in de Orde van Oranje Nassau

Frida van den Maagdenberg is sinds 2018 Chief Financial Officer en sinds 2014 lid van de raad van bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC). Daarvoor was zij werkzaam als directeur onderzoek (1999-2001), secretaris van de raad van bestuur (2001-2005) en directeur financiën en informatievoorziening (2005-2008) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Aansluitend was zij in de periode 2008-2014 lid van de raad van bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Zij speelde een cruciale rol in verschillende verandertrajecten waaronder de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier 'EPIC' (als tweede in Nederland) en de fusie met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam tussen 2013 en 2015. Daarnaast leverde zij een bijdrage aan de totstandkoming van de compensatiefinanciering van de zorgsector rondom COVID-19 en wist zij een aantal unieke oplossingen te bedenken waardoor de ziekenhuizen gedurende de pandemie financieel gezond bleven.

Morabit-Boulaghbage - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Sinds haar komst naar Nederland begin jaren ‘90, heeft Marzouka Morabit zich belangeloos ingezet. Zij startte in 2001 met informele hulpverlening, zoals het geven van Arabische les aan een kleine groep vrouwen met een migratieachtergrond uit de wijk Kanaleneiland. Zij vertaalde brieven en ging mee naar afspraken om te tolken. Dit groeide in drie maanden uit tot een groep van honderd vrouwen. In 2003 richtte zij mede de Stichting Al Amal op. Een initiatief dat gericht was migrantenvrouwen te helpen met emanciperen en de opvoeding van hun kinderen. Al Amal (hoop in het Arabisch) is inmiddels een grote professionele organisatie. Ze kent veel mensen, heeft een groot netwerk in achterstandswijken en heeft een scherp oog voor mensen die geïsoleerd dreigen te raken. Mevrouw Morabit heeft daarnaast een eigen voedselbank opgericht. De levensmiddelen worden opgehaald in de maatschappij en komen terecht bij zij die dat het hardst nodig hebben. Zij doet dit geheel onbezoldigd en heeft een team van vrijwilligers verzameld. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft mevrouw Morabit een wekelijks programma opgesteld om voorlichting te geven over verkiezingen en stemmen.

Marzouka Morabit

Ouzil – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Abdel Ouzil is al vanaf 1987 voorzitter van bewonerscommissie Zwanenvechtbuurt. Deze zeer betrokken inwoner kent de wijk in Zuilen en haar inwoners erg goed. Hij zet zich al jaren in voor het verbeteren van de wijk en met de bewonerscommissie en Buurtvaders draagt hij zorg voor veiligheid in de wijk. Hierdoor is hij contactpersoon met andere partners in de wijk zoals wijkagenten, Mitros (woningcorporatie) en DOCK Utrecht. Hij is altijd bezig om overlast van jongeren te verminderen en de wijk veilig te houden. Hij spreekt hen regelmatig aan en wijst ze op hun verantwoordelijkheid. Vanuit buurthuis Plein 11 is hij contactpersoon tussen de hulpvragen die uit de wijk komen. Maar ook heeft hij oog voor eenzame bewoners. Samen met de buurtvaders surveilleert hij in de wijk en loopt hij iedere jaarwisseling door de wijk om de veiligheid te waarborgen. Verder organiseert hij voetbaltoernooien, spelavonden voor jongeren, Iftarmaaltijden en helpt bij problemen in de wijk. Is er ergens een lekkage dan helpt meneer Ouzil, moet er een fitnessruimte worden ingericht, ook dan kan men op hem rekenen.

Abdel Ouzil

Pater, de – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wendie de Pater is al vele jaren actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. In 1978 was zij medeoprichter van Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Utrecht. Vanaf 2008 tot en met 2011 was ze vrijwilliger bij de Dierenambulance in Vleuten. Ook was ze van 2013 tot en met 2016 coördinator bij de Voedselbank Utrecht Leidsche Rijn. Sinds 2015 is mevrouw De Pater actief als vrijwilliger voor Diaconale Wijkraad Leidsche Rijn. In deze functie helpt ze Syriërs met huisvesting, werk, bureaucratie, school, taal etc. Naast alle vrijwilligersactiviteiten heeft mevrouw De Pater ook in haar professionele leven veel werk gedaan voor vluchtelingen, asielzoekers en culturele minderheden.

Ru, de – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Frits de Ru zet zich al ruim 30 jaar in voor de voetbalclub UCS EDO. Vanaf 1990 bekleedt hij diverse vrijwilligersfunctie binnen de club. Hij draaide wekelijks een bardienst en floot ook wekelijks minimaal een wedstrijd als scheidsrechter. Daarnaast was hij de leider van meerdere elftallen, voorzitter van de technische commissie en organiseert hij nog steeds het Veteranen- en het Penaltytoernooi. Vanaf 2007 zit de heer De Ru in het bestuur van USC EDO, eerst als secretaris en vanaf 2017 is hij voorzitter van de club. Ook is hij de initiator om de club meer te verbinden met de maatschappij en hij zorgt voor meer diversiteit binnen de club. Dit doet hij onder andere door meer aandacht aan ouderen te besteden, het damesvoetbal te promoten, sponsoracties voor Unicef en toernooien voor vluchtelingen te organiseren.

Frits de Ru

Stam – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Serge Stam is een internationaal bekend vioolbouwer. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, de bekende Otto Stam, en werkte na zijn opleiding in Duitsland bij beroemde vioolbouwers in Frankrijk. In 1972 keerde hij terug naar Nederland en in 1979 nam hij de zaak van zijn vader over. Gedurende zijn hele carrière heeft hij zich verdiept in de Hollandse vioolbouw uit de vroege 17e en 18e eeuw en gesteld wordt dat hij een van de belangrijkste kenners ter wereld is. Er wordt vaak specifiek naar hem verwezen bij zeer complexe zaken. Met professionele musici zoekt hij uitgebreid naar de viool die het beste bij hem of haar past en hij beschrijft van elk exemplaar de herkomst en geschiedenis. De heer Stam is al ruim 25 jaar onbezoldigd lid van de Raad van Advies van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Sinds 1987 is hij jurylid bij internationale vioolbouw competities. Vanaf 2016 is hij adviseur van de Hendrik Jacobs Foundation (HJF).

Serge Stam

Tahrioui  – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Abdelkader Tahrioui zet zich al jarenlang op verschillende manieren in voor kwetsbare Utrechtse ouderen, met name uit de Marokkaanse gemeenschap. Hij richtte in 2013 de Stichting Attifa op te Utrecht, die dagbesteding en kleinschalige thuiszorg biedt voor migrantenouderen en mantelzorgers ontlast. Inmiddels heeft de Attifa twee locaties, in Kanaleneiland en in Overvecht. Hij biedt tevens dagbesteding aan voor ouderen met een depressie, dementie of niet-aangeboren hersenletsel, met intensievere begeleiding en verzorging. Daarnaast is de heer Tahrioui is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij Saluti. Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van diversiteit en inclusie.

Verheijden – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rob Verheijden is na zijn herseninfarct zich volop gaan inzetten voor zijn medemens. Hij was vanaf 2004 tot 2014 chauffeur en vrijwilliger voor de dagopvang voor zorgcentrum de Bijnkershoek. Hij haalde en bracht wekelijks ouderen naar de dagopvang in de Bijnkershoek. Ook onderhield hij de vijver in de hal en was hij een helpende hand in bij diverse klussen of welzijnsactiviteiten. In dezelfde periode begon hij als chauffeur en begeleider Bij 'Continu op weg' van uitstapjes voor senioren van diverse zorgcentra. De laatste jaren is hij ook actief als vrijwilliger/veldcoördinator bij Veenlanden College, Mijdrecht, namens Landschap Erfgoed Utrecht.

Vliet, van - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Frank van Vliet was van 2003 tot zijn pensionering in juni 2022 werkzaam als managing director van de Erasmus Post-Graduate School of Molecular Medicine (MollMed). Onder zijn leiding heeft de onderzoekschool een doorstart gemaakt en is het onderwijsprogramma gereorganiseerd. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van diverse cursussen, symposia en workshops met als doelgroep de master of science studenten, de PhD-studenten en de postdoctoraal onderzoekers. Hij nam het voortouw in het opzetten en organiseren van een zeer groot aantal onderwijsmodules, variërend van inleidende cursussen op het gebied van onder meer oncologie, virologie en immunologie, tot het organiseren van zeer gespecialiseerde workshops, bijvoorbeeld op het gebied van bio-informatica en genomica.

Waal-van Rooij, van der - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Grea van der Waal gaf van 1977 tot en met 1991 iedere week les op de zondagsschool bij de Hervormde Gemeente De Meern. Nadat deze school in 1991 werk opgegeven werd zij diaken tot 2000. Van 1991 t/m 1998 was zij ook lid van de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Hiernaast zet zij zich al meer dan 30 jaar in voor dak- en thuislozen. Vanaf 1991 deed zij dit bij Stichting Catharijnehuis. Zij hield spreekuur en stelde mensen op hun gemak en hielp bij de aanvraag van een rijbewijs of ID op het gemeentehuis. Verder was zij vanaf 1991 bijna 18 jaar lang wekelijks onbezoldigd aan het werk voor Slachtofferhulp. Ook was zij tot vorig jaar vrijwilliger in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.

Grea van der Waal

Wijngaarden-van Blokland, van – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joke van Wijngaarden zet zich al meer dan 25 jaar in als Coördinator Activiteiten voor De Zonnebloem bij de afdeling Vleuten/De Meern/Haarzuilens. Daarnaast bezocht zij jarenlang verschillende gasten en kon het bestuur dag en nacht een beroep op haar doen. In 2003 werd mevrouw Van Wijngaarden actief bij Zijactief. Zijactief Utrecht is ontstaan uit de, in de jaren 30, opgerichte Boerinnenbond. ZijActief werd opgericht om de vrouwen, met name op het platteland, cursussen aan te bieden en hen een socialer leven te laten leiden. Het doel was om vrouwen te stimuleren zich te ontwikkelen. Daarnaast was zij actief bij Stichting Speelgoedbank De Meern. Zij hielp met de maandelijkse uitgifte van speelgoed, het schoonmaken hiervan en sorteren en aanvullen. Vanaf 2012 is zij ook vrijwilliger bij de Voedselbank PLUS Leidsche Rijn.

Wolswijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerard Wolswijk is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Van 1975 tot 2020 is hij voorzitter geweest van het Willibrordkoor bij de Parochie Licht van Christus in de voormalige gemeenten Vleuten-De Meern en Utrecht-Leidsche Rijn. Sinds 1988 is hij als vrijwilliger actief bij de Voetbalvereniging de Meern. Daarnaast is hij sinds 1999 penningmeester van Stichting De Meernse IJsbaan en vanaf 2018 penningmeester van Vereniging Dwarsverband.

Deze vereniging bundelt Utrechtse bewonersinitiatieven. Hij speelt vanaf de oprichting een belangrijke rol. Niet alleen in de verzorging van de cijfers, maar ook als coach en fysieke ondersteuner van veel penningmeesters van aangesloten leden.