Deze zaterdag is aan de Nieuwegracht ter hoogte van de Keukenstraat een lantaarnconsole onthuld over Anna Maria van Schurman, gemaakt door beeldhouwer Laura Kok.

Dit is gebeurd na een idee van de 100-jarige historische vereniging Oud-Utrecht vanwege hun eeuwfeest. De gemeente Utrecht heeft de kosten voor haar rekening genomen.

De console werd onthuld door vlnr: Dick de Jong (Oud-Utrecht), Leen Dorsmans (Universiteit Utrecht), Laura Kok (beeldhouwster), Lotte van Hooijdonk (loco-burgemeester), Pieta van Beek (historicus). Foto: Ton van den Berg

In Utrecht zijn sinds 1953 ongeveer 330 gebeeldhouwde consoles aangebracht onder lantaarnpalen langs wateren in de binnenstad.
  

In 2014 kwam er een console voor de Zusters Augustinessen langs de Oudegracht. Foto: Ton van den Berg

Van Schurman
Anna Maria van Schurman (1607–1678) was in haar tijd wereldberoemd. Professor Voetius nodigde haar in 1636 uit een lofdicht uit te spreken ter ere van de nieuw opgerichte Universiteit Utrecht. Haar gedicht was een klassiek 'stededicht' met een lofzang op stad en op de nieuwe universiteit die geestelijke rijkdom zou brengen.

Bij deze gelegenheid sprak ze zich voor het eerst in het openbaar uit over de toelating van vrouwen tot de universiteit. Het gedicht verscheen in internationale kranten en leverde Van Schurman Europese roem op. Voetius stond haar daarna toe om vanachter een gordijn de colleges bij te wonen. Dat Anna Maria daarmee de eerste vrouwelijke student was, kreeg later meer bekendheid dan haar wetenschappelijke en creatieve werk.

Console
Op de console staan, naast een beeltenis van Anna Maria de eerste woorden van een van haar gedichten: ’O Utreght lieve..." De rest van de zin - die er niet op staat - is: '...stadt, hoe soud ’ick u vergeten’.

En ook wordt naar de Universiteit Utrecht verwezen, met een aantal letters van haar motto sinds 1636: ‘Sol Iustitiae Illustra Nos.

Zelfportret van Anna Maria van Schurman. Afbeelding: HUA

Vrijdagavond 1 december: de console wacht ingepakt op de onthulling. Foto: Jim Terlingen

(JT)