De Zusters Augustinessen hebben een eigen console aan de Oudegracht. Vrijdagmiddag is die onthuld onder een lantaarn die tegenover het klooster van de zusters staat. Wethouder Jongerius (cultuur) en overste-zuster Mariella Oberndorff deden de onthulling.

Onthulling van de console door wethouder Jongerius en zuster Mariella. Foto: Ton van den Berg

De console is een eerbetoon aan de Zuster Augustinessen van Sint Monica, zoals de officiele naam is, die dit jaar vieren dat het klooster 80 jaar bestaat.

De console, gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Koos Boomstra, verwijst naar een foto uit 1957: een aantal zusters zit met kinderen op hun schoot temidden van tulpen tijdens een vakantie in Hilversum waar de zusters een aantal vakantiehuisjes hadden.

Zusters en kinderen van Wijk C in 1957. Foto: Volksbuurtmuseum

Op de console staat de afkorting OSA, ofwel Orde Sint Augustinessen. De woorden Semper Augustus verwijzen naar de 'koninginnetulp' uit de zeventiende eeuw, die zo werd genoemd om haar zeldzaamheid en schoonheid.

De werfmuren krijgen al enkele tientallen jaren lang consoles die dienen als voet van de straatlantaarns. De meeste consoles die gemaakt zijn verwijzen naar historische bijzonderheden uit de omgeving of tonen een bekend persoon. Er zijn bijvoorbeeld consoles die herinneren aan oud-burgemeester Brouwer en oud-wethouder Van Willigenburg.

Vrijdagmiddag werd ook een informatiebord onthuld op de voorgevel van het klooster. Daarop staat vermeld dat het gaat om e katholieke congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica. Die werd in 1934 gesticht door pastoor Sebastiaan van Nuenen van de Augustinusparochie in Wijk C en Cor van Reijsen (later zuster Augustina genoemd).

Een zuster Augustinesse aan het werk aan de tobbe van een familie in Wijk C. Foto: Volksbuurtmuseum Wijk C

De zusters hebben vroeger veel aan de armenzorg onder de bewoners in Wijk C gedaan. Zij boden huishoudelijke hulp aan de kinderrijke gezinnen. Tevens gaven zij onderdak aan mishandelde vrouwen met hun kinderen en ongehuwde moeders (bekend als ‘Meisjesstad’).

Albert van Wersch, directeur van het Volksbuurtmuseum, en de 83-jarige Bep Jacobs, oud-buurtbewoonster en vrijwilligster in het Volksbuurtmuseum, onthulden het informatiebord.

Albert van Wersch en Bep Jacobs onthullen het informatiebord. Foto: Ton van den Berg

De plaatsing van de console en informatiebord zijn een initiatief van het Nederlands Volksbuurtmuseum en de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente. 

Zusters Augustinessen in de Waterstraat. Foto: Ton van den Berg

Samen kijken naar de foto uit 1957. Foto: Ton van den Berg

Zuster Laan herkent zich op de foto uit 1957. Foto: Ton van den Berg

Bij de console. Foto: Ton van den Berg

Een kus voor de consolemaker Koos Boomstra. Foto: Ton van den Berg

Na afloop een hapje en drankje in het Volksbuurtmuseum. Foto: Ton van den Berg