Onder de titel “Utrecht werkt” is in de hal van het stadskantoor een expositie ingericht over 100 jaar werken in Utrecht. De tentoonstelling geeft een beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de stad en van de veranderingen van het werk binnen verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.

Met behulp van materiaal van Het Utrechts Archief en het Museum van Zuilen neemt de bezoeker een kijkje in het rijke verleden van werkend Utrecht. Tevens wordt er aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de Utrechtse Jaarbeurs.

De eerste jaarbeurs, die uiteindelijk in 1917 plaatsvond, had als doel een stimulans te geven aan handel en nijverheid. Sectoren die het moeilijk hadden als gevolg van de eerste wereldoorlog die rond de grenzen van het neutrale Nederland in alle hevigheid woedde.

Behalve terugblikken, wordt er ook vooruit gekeken. Hoe zal werkend Utrecht er in de toekomst uitzien? In 1960 was Utrecht nog een stad waarin 40% van de werkenden zijn brood verdiende in de industrie. Ruim twintig jaar later waren de meeste industriële bedrijven verdwenen en lag de nadruk op de dienstensector en de ontwikkelingen gaan door.

Tegenwoordig is het Universitair Medisch Centrum de grootste werkgever van de stad. Automatisering en robots hebben al voor grote veranderingen gezorgd maar verdere ontwikkelingen in combinatie met zogenaamde kunstmatige intelligentie rukken op. De bezoeker wordt uitgedaagd om mee te denken over de mogelijkheden en vragen die zich voordoen bij de te verwachten veranderingen. 

Dat samen vinden van antwoorden is ook de bedoeling van de Internationale Campus Party die van 25 tot en met 29 mei in de Jaarbeurs plaatsvindt.

Vijfduizend jongeren die zich als student of beginnend professional intensief bezighouden met het vormgeven van de toekomst zullen er kamperen en met elkaar werken aan de uitdagingen en kansen die de toekomstige technologische ontwikkelingen zullen bieden.

'Utrecht werkt' is dagelijks tijdens de openingsuren van het Stadskantoor te bezichtigen.