De werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente zet zich al decennia in voor het aanbrengen en behoud van historische en karakteristieke elementen in Utrecht. Jim Terlingen, die de werkgroep sinds kort ondersteunt met het schrijven van persberichten, is zeer enthousiast over de nieuwste versiering van het straatbeeld.  

Utrecht heeft er weer een juweeltje bij. Op de hoek van de Jutfaseweg en de Westravenstraat, zo'n 700 meter lopen vanaf het NS-station Vaartsche Rijn, is vandaag een prachtige nieuwe muurschildering onthuld. Daarmee is deze plek het historische epicentrum geworden voor iedereen die meer wil weten over het verleden van het (bedrijfs)gebied langs de Vaartsche Rijn.

Wijkwethouder Linda Voortman verrichtte samen met Harry van Staa (initiatiefnemer en voorzitter van Huurdersvereniging Maasplein en omstreken) en huiseigenaar Marcel Muller de feestelijke onthulling. De schildering laat het gebied zien langs de Vaartsche Rijn tussen de Vondellaan en de Oranjebrug. 

Schilder Jos Peeters, huiseigenaar Marcel Muller, wijkbewoner Harry van Staa, wethouder Linda Voortman, Fred Nuwenhuis (Werkgroep Directe Voorzieningen) en Loog Landaal (Wijkbureau Zuidwest). Foto: Ton van den Berg

De historische ontwikkeling van het (bedrijfs)gebied langs dit bijna 900 jaar oude kanaal lijkt nu volledig in beeld gebracht te zijn. Want in 2015 verschenen precies tegenover de nieuwe muurschildering, op de andere hoek van de twee straten, al drie schilderingen. Die gaan allen over het gebied dichterbij de Westravenstraat: de Vaartsche Rijn vanaf de Oranjebrug naar het zuiden.

Jos Peeters
De man die in 2015 en ook nu weer de kwast heeft vastgehouden is de Utrechtse schilder Jos Peeters (1956). Hij heeft in opdracht van de gemeente in onze stad al veel muurschilderingen gemaakt. Recente werken zijn de schildering aan de Oosterspoorbaan (2017) en de Tour-ode aan de Kruisdwarsstraat (2015).

Jos Peeters voor zijn in 2015 onthulde muurschildering. Foto: Ton van den Berg

Handelsmerk is zijn speelse stijl waarin hij verschillende historische elementen met elkaar vermengd. Wat hij afbeeldt op de muurschildering is nooit precies de werkelijkheid. In zijn nieuwste schildering combineerde hij bijvoorbeeld aan de linkerkant verschillende perspectieven. 

Zie de volgende foto:

De linkerkant van de muurschildering (bewerking: JT)

De schildering lijkt een standaard-perspectief te hebben, met links het noorden (het centrum van de stad) en rechts het zuiden (Nieuwegein). En we zien bovenaan de Vaartsche Rijn. Maar... linksonder is ook water; daar waar je het niet verwacht.

Deze puzzel wordt duidelijk als je bij A de (verdwenen) Jeremiebrug herkent. Want dan zie je ineens bij C een stukje Kruisvaart en kan het niet anders: het water aan de linkerkant is dus óók de Vaartsche Rijn.

Peeters speelt met het perspectief. De gebouwen linksboven de A bevestigen dit. Die staan er nu nog en zijn het begin van de Jutfaseweg. De B tenslotte, is de stophalte Jeremiebrug: de spoorhalte die van 1893 tot 1935 op de plek gevestigd was waar zich nu het NS-station Vaartsche Rijn bevindt. Deze stond in werkelijkheid naast de A.

Foto's
Voor zijn Vaartsche Rijn-schilderingen is Peeters op zoek gegaan naar fotomateriaal, dat hij aantrof in de beeldbank van het Utrechts Archief. Hij kreeg ook hulp van Peter Sprangers van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven.

Luchtfoto uit 1929, met de fabrieken van de Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek U.M.S. Pastoe. Foto: Utrechts Archief

De T.E.E. 'Rheingold' getrokken door een stoomlocomotief uit de serie 3900 van de N.S. Rechts op de achtergrond het dienstgebouw bij de halte Jeremiebrug. Foto: Utrechts Archief

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl