Jim Terlingen - Het Utrechtse slavernijmonument komt, ondanks het protest van omwonenden, op de plek in het Griftpark waar het college het wil hebben. Dat is het resultaat van de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan een kwestie waar Nieuws030 met haar berichtgeving veel aandacht aan heeft besteed.

Het eerste bericht kwam op onze site kort nadat ik hoorde dat het slavernijmonument in het Griftpark zou komen. Mijn bron wilde anoniem blijven omdat dit informatie was die officieel niet gedeeld mocht worden. Deze geheimhouding kwam op mij als vrij bizar over. Waarom geen openheid over de locatiekeuze? Waarom deze kramp? Nadat ik de informatie bevestigd kreeg, bracht Nieuws030 half november als eerste Utrechtse medium dit nieuws.

Kort daarop zocht een delegatie van de beheergroep Griftpark contact. Ik luisterde. Ook zij mochten aanvankelijk niets zeggen over het slavernijmonument. Ik hoorde hun bezwaren aan tegen de locatie binnen hun park waar het college op afstevende en schreef een vervolgartikel. Ze pleitten voor een andere plek in het Griftpark, een groot stuk gras dat volgens hen veel beter geschikt is voor herdenkingen.

Mijn eigen mening hield ik buiten het stuk. Zo hoort dat in de journalistiek, nietwaar? Maar sympathie met deze mensen kreeg ik wel. Weldenkende onwonenden die liefde hebben voor hun park. Ze werken er al vele jaren als vrijwilliger, geven er rondleidingen en melden er keurig situaties van overlast. Geen spoortje anti-monument te bespeuren. Goeie mensen en bereid tot overleg. Helemaal geen types om naar de pers te stappen.

Ik schreef nog twee artikelen (1 en 2) en het beeld dat ik zodoende kreeg is dat de bewoners in de tang zijn genomen door de wethouder en een dominante kunstcommissie die zonder wezenlijk overleg een plek in het park hebben aangewezen. Wat voor de gemeente alleen leek te tellen, was 'het goede’ dat ze deden voor de Utrechtse organisaties met nazaten van tot slaaf gemaakten.

Wethouder en kunstcommissie vonden het niet nodig om echt aan bewonersparticipatie te doen. Het was hún park en zij bepaalden. Zo dom. Voorbijgegaan is aan het feit dat het Griftpark dankzij inzet en pressie van juist de omwonenden tot stand is gekomen. Op deze plek stond ooit een gasfabriek en lange tijd was het een gemeentevaalt. Juist dánkzij de invloed van bewoners is dit park een succes geworden.

Met de opstelling van de gemeente trapten ze op de ziel van de omwonenden en jaagden ze hen tegen zich in het harnas. Ze trapten ook op de ziel van het park, want deze wordt na de raadscommissievergadering van donderdag - en daar hebben de bewoners me van overtuigd - met een pilaar op die heuvel echt minder mooi.
    

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl