Door Jim Terlingen - Woningbouwvereniging Mitros erkent dat zij degene is die op de Leidseweg de muren heeft gestuct waarop bijzondere muurreclames stonden. Volgens persvoorlichter Jolande Uringa vonden de Mitros-medewerkers die verantwoordelijk waren voor de onderhoudswerkzaamheden de schilderingen "verouderd en verweerd" en maakten ze niet de indruk origineel te zijn.

Verantwoordelijke binnen Mitros voor het planmatige onderhoud in de wijk West, Gerrie van den Berg, schrok toen hij afgelopen vrijdag na een telefoontje van Nieuws030 hoorde dat het gaat om schilderingen met historische waarde. "Daar werd ik wel even ziek van in mijn buik. Ik ben meteen gaan onderzoeken of er in onze procedures iets is misgegaan. Ik vond over de poort waarin de muurreclames zichtbaar waren in de stukken geen speciale aantekening. Daar moet en zal nu echt wel iets in verbeteren. We willen hiervan leren."

Wat gaat er gebeuren met deze schilderingen? Van den Berg: "We gaan gauw om de tafel met de gemeente Utrecht om te verkennen wat de opties nu zijn. Ik zeg nog niets definitief toe - het heeft natuurlijk ook een financiële component -  maar te denken valt aan het opnieuw schilderen van de reclames of aan het wegkrabben van dat deel van de stuclaag."

Daarover is Fred Nuwenhuis van de gemeente Utrecht zeer te spreken: "Mitros is echt geschrokken. We gaan met hun en onze experts overleggen wat nu de beste oplossing is. Maar we gaan ook samen kijken hoe we dit soort situaties in de toekomst kunnen voorkomen."

Schildering 
Ruim honderd jaar lang stonden op muren aan de linker- en rechterkant in een poort naast Leidseweg 59 geschilderde lijsten van brandstoffen die te koop waren. De lijst aan de rechterkant begint met Belg. antracit 30/50 - Belg. antracit 20/30 - Duits. antracit V. gasm. - Kachelkolen - Kachelnootjes - Machinekolen...

De andere schildering in 1998. Deze foto is gemaakt door muurschilder en -restaurateur Jos Peeters die de schilderingen in opdracht van de gemeente Utrecht toen restaureerde.

De poort leidt naar een achterterrein waar tot 1914 de Utrechter A. Th. van Vloten (1866-1952) een magazijn had van zijn brandstoffenhandel. Zijn bedrijf, dat daarna verhuisde naar de Croeselaan 7-9, ging later op in de Algemene Brandstoffenhandel Utrecht (ABU).

De poort, links naast Leidseweg 59, met de gestucte muren. Foto: Jim Terlingen

De werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht, die probeert de Utrechtse historie levend te houden in het straatbeeld, zorgde er eind vorige eeuw voor dat de reclames in de poort werden gerestaureerd. In hun boekje Historische Muurreclames Utrecht uit 2007 komen deze muurschilderingen voor (op blz 70-71). Dit jaar stonden de schilderingen op de nominatie om weer bijgewerkt te worden.

Pagina uit het boekje Historische Muurreclames Utrecht

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl