Door Jim Terlingen - De gevelsteen die op maandag 11 oktober aan de buitenkant van het stadhuis zal worden onthuld door burgemeester Sharon Dijksma, is bijna klaar. De Utrechtse schriftbeelhouwer Britt Nelemans legt op dit moment de laatste hand aan het eerbetoon voor patriottenleider Pieter Quint Ondaatje. Het hoofd van Ondaatje, dat al gereed is, is op de steen gemaakt door beeldhouwer Ton Mooy. 

Ondaatje was een patriottenleider die een revolutie ontketende in Utrecht. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur.

Lang duurde de Utrechtse democratie niet, want een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. Ondanks de korte duur werd de Utrechtse beweging een inspiratiebron voor opstandige bewegingen elders in den lande en over de grenzen. Zelfs door de Amerikaanse revolutionairen werd het gebeuren met grote belangstelling gevolgd.

Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, nu Sri Lanka, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij ging studeren in Utrecht en werd een van de weinige politici van kleur in die tijd.  

UGTF
Het initiatief voor de steen ligt bij het Utrechts Geveltekenfonds. Het UGTF pleit al lang voor een uitgebreider eerbetoon voor Ondaatje dan het eenvoudige bordje dat geplaatst is aan zijn toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De gemeenteraad en B&W spraken zich vorig jaar uit voor het plaatsen van een gevelsteen. 

Verwanten
Een verwant van Pieter Quint Ondaatje, de 87-jarige Canadese zakenman en weldoener Christopher Ondaatje, heeft de volledige kosten van de gevelsteen op zich genomen. Ook Hans Hoevenaar, verwant van de echtgenote van Quint Ondaatje (Christina Hoevenaar) draagt bij aan het project. 

Boekje
Bij de onthulling van de steen wordt een boekje gepresenteerd over het leven van Pieter Quint Ondaatje, geschreven door Paul Krijnen in samenwerking met Rietje de Bruijn.

Pieter Quint Ondaatje, ets van Chretien rond 1780/1790

Zie ook: deze pagina van Vereniging Oud-Utrecht.