In deze rubriek ziet u steeds een recent gemaakte Utrechtse foto (en soms meerdere).

Wanneer: maandag 11 oktober, 16:46 uur 

Wat? Vanmiddag werd aan de buitenkant van het stadhuis in de Utrechtse binnenstad een gevelsteen onthuld voor Pieter Quint Ondaatje. Ondaatje was een patriottenleider die in 1786 een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur.

Lang duurde de Utrechtse democratie niet, want een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. Ondanks de korte duur werd de Utrechtse beweging een inspiratiebron voor opstandige bewegingen elders in den lande en over de grenzen.

Burgemeester Sharon Dijksma onthulde de steen samen met jonkheer H. G. A. Hooft. Hooft deed dit namens de schenker van de steen, de zakenman Christopher Ondaatje, een nazaat.

Een andere nazaat, John Henry Ondaatje (93), was er wel. Hij is een kleinzoon van de kleinzoon van Pieter Quint. Na de onthulling 'moest' hij de steen even aanraken.

De gevelsteen is er gekomen op initiatief van het Utrechts Geveltekenfonds.

Door: Jim Terlingen

Jonkheer Hooft en burgemeester Dijksma, net na de onthulling (JT).

Zie ook: Gevelsteen voor patriot Ondaatje bijna klaar (30 augustus 2021)