Kees van Oosten - In Utrecht is de voetganger vogelvrij. Met name als hij slecht ter been is. Voetgangers moeten maar zien, als ze niet toevallig bij een door verkeerslichten geregeld kruispunt kunnen oversteken, hoe ze aan de overkant komen. Bij het Anne Frankplein zijn zebrapaden, maar verder moet je goed zoeken om er in Utrecht nog een paar te vinden. 

Doordat die zebrapaden nog maar zo weinig in Utrecht voorkomen lijkt iedereen vergeten te zijn dat 'Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan' (art. 49 RVV). 

Die zebrapaden (vroeger nog voorzien van knipperbollen) zijn in Utrecht in de loop van jaren opgedoekt om het autoverkeer vrij baan te verschaffen. De gemeente streeft er namelijk naar de tijd te bekorten die de automobilist nodig heeft om vanaf de A2, A12 of A27 de economische kerngebieden te bereiken (waaronder ook gerekend worden de binnenstad en het stationsgebied). 

In het in 2012 op voorstel van de toenmalige wethouder Lintmeijer vastgestelde 'Ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar' lezen we "het aantal mensen dat de economische kerngebieden in 30 minuten kan bereiken neemt dankzij 'Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar', in combinatie van regionale maatregelen aan het hoofdwegennet, toe". Met zo'n GroenLinks-wethouder heeft de autolobby de VVD dus niet nodig. 

Om ervoor te zorgen dat de automobilist vanaf de snelweg zo snel mogelijk het hart van de stad kan bereiken is niet alleen de fly-over bij het 24 Oktoberplein aangelegd en het Europaplein en de Majellaknoop flink uitgebreid, maar heeft het Utrechtse college vorige week bovendien voorgesteld om het 5 Meiplein en het Anne Frankplein te ondertunnelen. Kosten: 50 miljoen. Verkeer valt onder wethouder Van Hooijdonk, ook al GroenLinks.

Maar het realiseren van tunnels, fly-overs en verkeerspleinen is kennelijk nog niet genoeg om de automobilist vrij baan te verschaffen. De automobilist mag ook geen enkele hinder ondervinden van voetgangers. En dus hoeft hij daar in Utrecht alleen maar voor te stoppen als hij toch andere auto's voor moeten laten gaan: bij verkeerslichten. 

De voetganger die wil oversteken waar geen verkeerslichten zijn moet wachten op die uitzonderlijke automobilist die zo beleefd is om voor hem te stoppen, maar onmiddellijk getrakteerd wordt op getoeter door andere automobilisten die geen zin hebben om daarop te wachten. En voetgangers die slecht ter been zijn kunnen in Utrecht maar beter helemaal niet proberen over te steken.

Het opdoeken van zebrapaden wordt recht gepraat met het verhaal dat het schijnveiligheid geeft: de voetganger die van zijn recht gebruik maakt wordt van zijn sokken gereden door de automobilist die daar schijt aan heeft. En dus wordt de voetganger zijn recht ontnomen door zebrapaden op te doeken. Straks mag hij zich in verband met zijn eigen veiligheid niet meer tijdens het autoverkeer buitenshuis begeven.

Misschien zou men de politie ook opdracht kunnen geven even flink wat bonnen uit te delen aan automobilisten die zich niets van voetgangersoversteekplaatsen aantrekken en het aantal beveiligde voetgangersoversteekplaatsen juist flink uitbreiden in plaats van in te krimpen. Zou ook het beleid om het autogebruik te ontmoedigen wat geloofwaardiger maken.