Kees van Oosten - Eén van de eerste beslissingen van verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) was het afschaffen van "overbodige verkeerslichten". Zie de column van 24 februari 2015 in Nieuws030: Weg met overbodig rood

Of Van Hooijdonk zelf op dat idee kwam, is de vraag. Wethouders bedenken zelden zelf iets, de meeste ideeën komen van de ambtelijke dienst. En de ideeën over verkeer komen van ambtelijke verkeersdeskundigen. En het is zeer de vraag of die verkeersdeskundigen wel geïnteresseerd zijn in veilig overstekende voetgangers en niet veel meer in de vlotte doorstroming van het auto- en busverkeer. De vraag is ook of ze er wel verstand van hebben, want verkeerskunde is een heel breed vakgebied en omvat meer dan doorstroming.

De herinrichting van de Europalaan Noord voorziet in heel brede groenstroken tussen de busbaan en de rijweg, tussen de rijweg en het fietspad en tussen het fietspad en de stoep: 2 x 2 meter + 2 x 5 meter + 2 x 3 meter. In totaal dus 20 meter groen. Daar komt dan de breedte van de rijwegen, busbanen en fietspaden bij. Dat is een hele oversteek. Volgens de verkeersdeskundigen moet er "gefaseerd" overgestoken worden. 

De overstekende voetganger steekt dus eerst het fietspad over en wacht daar of er een auto aankomt. Dan steekt hij de rijweg over en wacht daar of er geen bus aankomt. Daarna steekt hij de busbaan over en wacht daar of er geen auto aankomt. Vervolgens steekt hij de rijweg over en wacht daar tot hij het fietspad over kan steken. Hij moet dus vier keer wachten. Dat heet gefaseerd oversteken en dat zou veilig zijn. Zo veilig dat je dan geen verkeerslichten meer nodig hebt.

"We kijken kritisch of verkeerslichten op een oversteek of kruispunt wel nodig zijn (...) als telkens maar één rijstrook over hoeft te worden gestoken zijn verkeerslichten niet nodig. Voordeel is dat de wachttijd voor alle richtingen beperkt is".

- verweer van de gemeente bij de Raad van State

M.a.w. de bus kan doorrijden als de auto stil moet staan, de auto kan doorrijden als de bus stil moet staan, de fiets kan doorrijden als de auto en/of de bus stil moeten staan. 

De wachttijd voor alle richtingen zal inderdaad korter zijn, maar de wachttijd voor de voetganger wordt er veel langer door: vier keer wachten! En dus wordt hij ongeduldig en waagt het erop. En kinderen die net de rijweg overgestoken zijn en denken dat ze dat ze dan door kunnen lopen/hollen, die hebben een dikke kans onder de bus te komen. Zie het ongeluk op de Vleutenseweg.

Wat de overstekende voetganger betreft kan je beter een zo kort mogelijke oversteek maken die ze in één keer kunnen oversteken. Dus weg met die brede groenstroken. Dan maar wat minder doorstroming. En bij voorkeur een oversteekvoorzieningen mét verkeerslichten, zodat de oversteker op een knop kan drukken om al het verkeer van links en van rechts stil te zetten (als er geen bus aankomt, zo dat dié wel kan doorstromen). 

Volgens de verkeersdeskundige van de gemeente zou het een "breed gedragen ervaring" zijn van verkeersdeskundigen dat meer VRI's niet zorgen voor veiliger oversteken. Waar ze dat vandaan halen mag Joost weten, want de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schrijft "Een oversteekplaats met verkeerslichten is het veiligst."

Dat er kinderen, bejaarden en invaliden zijn, telt voor onze verkeersdeskundigen niet. Voetgangers die de "volledige ondersteuning van VRI's" willen moeten maar een eind omlopen naar de eerstvolgende oversteek die wél met VRI's zijn uitgerust. Aldus het verweer bij de Raad van State. Alles vanwege de vlotte doorstroming.