Kees van Oosten - "Een 70-jarige vrouw uit Utrecht is donderdag 6 oktober overleden als gevolg van verwondingen die zij opliep door een aanrijding. De fatale botsing vond 24 september plaats op de Amsterdamsestraatweg". Hoe kan de gemeente, i.c. wethouder Van Hooijdonk, beweren dat dit ongeluk haar heeft verrast?

RTV Utrecht kwam 31 juli 2016 met het bericht "Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gebeurden in 2015 minstens 31 ernstige ongelukken. Daarbij raakten zeker 35 mensen gewond. Eén van de kruisingen is bovendien het een-na-gevaarlijkste kruispunt van Nederland. Alles bij elkaar maakt dat de straat de gevaarlijkste van Nederland".

RTV Utrecht meldt in hetzelfde bericht: "Daarom heeft wethouder van Verkeer Lot van Hooijdonk aangekondigd dat het stuk van het centrum tot aan de Marnixlaan binnenkort een 30 kilometer-zone wordt". Een bizar bericht, want kort tevoren besloot wethouder Van Hooijdonk om dat juist niet te doen. Op 1 maart 2016 werd een officieel verzoek om op de ASW 30 km/uur in te voeren en veilige oversteekplaatsen te realiseren door de wethouder geweigerd. Het beroep tegen die weigering wordt 25 oktober door de rechtbank behandeld.

De kruising Herenweg en Amsterdamsestraatweg. Foto: K. van Oosten

Wat Van Hooijdonk wél besloten heeft, is om een hele reeks verkeerslichtinstallaties in de stad buiten werking te stellen, zodat automobilisten en brommers door niets gehinderd worden om overstekende fietsers en voetgangers van de sokken te rijden. Woordvoerders van de wethouder beweren dat die maatregel op grote bijval van de weggebruikers kan rekenen. Namens de wethouder is nu meegedeeld dat de verkeerslichtinstallaties die bij wijze van proef buiten werking werden gesteld nu ook weggehaald zullen worden.

Ik heb drie bijeenkomsten van bewoners en winkeliers bezocht en op alle drie de bijeenkomsten werd het besluit om de verkeerslichtinstallaties buitenwerking te stellen door alle aanwezigen unaniem bekritiseerd. Ook op de recent gehouden bijeenkomst van 4 oktober werd het ontbreken van veilige oversteekbaarheid als het grootste probleem genoemd. Kortom, wat de bewoners en de winkeliers ervan vinden is voor de wethouder niet belangrijk. Zie de beslissing van 1 maart om het verzoek om 30 km/uur in te voeren en veilige oversteekplaatsen aan te leggen door de wethouder werd geweigerd en haar vaste voornemen de verkeerslichtinstallaties buiten werking te stellen.

Een andere gevaarlijke situatie is de oversteek van de Koningsweg bij de Waterlinieweg. Wordt ook al jaren door de bewoners op gewezen dat het een wonder is dat daar nog geen overstekende fietsers zijn doodgereden. Een situatie waar de bewoners Van Hooijdonk bij herhaling op hebben gewezen en waar desondanks geen maatregelen worden genomen. De rijweg is daar over een afstand van pakweg 10 meter miniscuul verhoogd, maar op de snelheid en het gedrag van de automobilisten heeft dat geen enkele invloed.

Wat betreft de situatie Koningsweg, daar gaat het niet alleen om een conflict tussen doorgaand autoverkeer op de Koningsweg en overstekende fietsers. Wat daarbij komt is dat het fietspad zich daar (komend uit richting Bunnik) van de ene naar de andere kant van de weg verplaatst. En bovendien komt daar de Tamboersdijk op de Koningsweg uit, die gebruikt wordt als een op en afrit van de Waterlinieweg en short cut naar de Stadionlaan. Ga daar tijdens de spits een kwartiertje staan en je begrijpt niet dat daar niet dagelijks ongelukken plaatsvinden. In Rotterdam heb je handige installaties waar het verkeerslicht voor auto's automatisch op rood springt zodra een voetganger of fietser gedetecteerd wordt die over wil steken. In Rotterdam wél, in Utrecht dus niet.

Dat er niet veel vaker overstekende fietsers en voetgangers in Utrecht aangereden worden (31 ongelukken in 2015 op de ASW is heel veel!) komt waarschijnlijk omdat fietsers en voetgangers in Utrecht er langzaam aan gewend zijn dat zij een soort overstekend wild zijn waar geen rekening mee wordt gehouden. Niet door automobilisten, niet door de gemeente. In Utrecht komen, anders dan in alle andere grote steden, nauwelijks zebrapaden voor. Ook eenvoudige voorzieningen waardoor je als oversteker met een druk op de knop het verkeer even op rood kan zetten komen in Utrecht nauwelijks voor. En bij reguliere verkeerslichten sta je eindeloos te wachten, want auto's gaan voor.

Totaal anders dan je van een wethouder van GroenLinks zou mogen verwachten, zoveel is duidelijk, is verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers voor Van Hooijdonk van ondergeschikt belang. Haar grootste zorg is de vlotte doorstroming van het verkeer. Dat is waarom verkeerslichten worden verwijderd. Eigenlijk niet zo verrassend, want, anders dan je van een prominente GroenLinkser zou verwachten, is zij haar carrière niet begonnen als een milieuactivist maar als woordvoerder en tekstschrijver de minister van Verkeer en Waterstaat, bolwerk van autorijdend Nederland.