Kees van Oosten - De door Eneco geplande biowarmte installatie is slecht voor het milieu, slecht voor het klimaat en slecht voor de luchtkwaliteit. Onbegrijpelijk dat GroenLinks zich er niet tegen verzet en dat GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk er zelfs een voorstander van is. Gelukkig is de Partij voor de Dieren tegen.

1. De biowarmte installatie is niets anders dan een mega grote houtkachel, met alle nadelen van een houtkachel. Houtkachels stoten gruwelijk veel roet en fijnstof uit. In de winter stoten ze net zoveel roet en fijnstof uit als het verkeer. Het verbieden van houtkachels in Utrecht en het niet door laten gaan van de biowarmte installatie levert een veel grotere reductie op van roet dan de milieuzone. Eneco heeft niet eens laten berekenen wat de uitstoot is van roet en de gemeente heeft er niet naar gevraagd.

2. Hout is een fossiele brandstof. Net als steenkool, gas en olie. Als je van steenkool, gas en olie af wil omdat die CO2 in de lucht brengen is het natuurlijk dwaas om dan hout te gaan branden, want dat brengt ook CO2 in de lucht.

3. De biowarmte installatie stoot ook NO2 uit. Net als de 50 vrachtwagens per dag die het stookhout aanleveren. Utrecht voldoet nog steeds niet overal aan de EU-norm voor NO2. Je zou zeggen: wie haalt het nu in zijn hoofd om er nog een schepje NO2 bovenop te doen als de norm nog steeds overschreden wordt? De vergunning bevat niet eens het voorschrift dat alleen de "schoonste" (qua uitstoot) vrachtwagens mogen worden gebruikt.

4. Als brandstof wordt onbewerkt hout gebruikt, met name snoei-, hak- en dunningshout. Klinkt onschuldig, maar dat is het helemaal niet. Dooie takken en bladeren in een bos zijn juist erg belangrijk voor flora en fauna. Het weghalen van alle dooie takken en bladeren (leegschrapen) van bossen en parken leidt tot verschraling van de biodiversiteit. En als er niet genoeg is leidt dat tot een nog actiever gemeentelijk boomkapbeleid. 

5. Voor zover het verantwoord is om dooie takken en bladeren uit bossen en parken niet te laten liggen maar af te voeren kunnen die beter gebruikt worden voor het maken van compost. Ga je het verbranden, dan moet je namelijk grondstof voor compost gaan invoeren. Nederland voert nu al 4 miljoen ton veen per jaar in om compost te maken. Door biowarmte installaties in gebruik te nemen neemt de noodzaak veen voor compost in te voeren toe, wat tot extra transport en natuurvernietiging leidt elders.

6. Tegen de biowarmte installatie moet natuurlijk ook worden aangevoerd dat die dient voor de stadsverwarming. Die stadsverwarming was een goed idee om het warme koelwater van de energiecentrale niet op het kanaal te hoeven lozen en nuttig te gebruiken: "restwarmte". Maar bij de biowarmte installatie is geen sprake van "restwarmte", dan wordt alleen voor de warmte gestookt. Dat de stadsverwarming bijzonder ineffectief is (grote warmteverliezen door transport door de stad) is algemeen bekend.

Waarom is Eneco eigenlijk zo op die biowarmte Installatie gebrand? Daar heeft Eneco twee redenen voor. De eerste is dat je met biowarmte forse staatssteun in de wacht kan slepen. De tweede is dat Eneco veel geïnvesteerd heeft in de stadsverwarming en die om die reden niet wil afbouwen. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen de aanzienlijke milieu- en klimaatschade.