Jim Terlingen - Een mens kan niet zonder gewoontes. En zo is er ook die van het terugblikken, eind december, op de afgelopen twaalf maanden. Ik doe daar graag aan mee.

Mijn persoonlijke evaluatie deel ik jaarlijks met een goede vriendin. In een kroeg schrijven we altijd op bierviltjes elkaars hoogte- en dieptepunten op en ook wat we onze voornemens zijn voor het komende jaar. Het wordt dit keer anders, maar ‘niet doen’ is geen optie.

Mijn Utrechtse terugblik op 2020 deel ik graag hier. En ‘hier’ is Nieuws030, dat medium waar mensen al 6,5 jaar met liefde en enthousiasme hun verhalen delen. Waarom ik dit zo benadruk? Nieuws030 komt op dit moment op financieel gebied niet goed uit, want het in de lucht houden van de website is niet gratis. En ik wil graag voorkomen dat de site ineens ophoudt! U ook? Via deze pagina kunt u een bijdrage geven.

Terug naar ons stadje in 2020.

Wat is er ontzettend veel gebeurd, waaronder veel ingrijpends. Veel Utrechters verloren dierbaren, raakten hun werk kwijt, of werkten zich juist rot, zagen de inkomsten van hun toko verdampen, snakken naar aanraking, zagen hun medische behandeling uitgesteld, smachten naar cultuur en zo kan ik wel even doorgaan. Het is voor velen door die stomme corona heel erg shit geweest. Laten we hopen en elkaar blijven steunen.

Het was natuurlijk ook het jaar van drie burgemeesters (Van Zanen, den Oudsten, Dijksma). Van Zanen zakte enkele jaren geleden bij mij door het ijs, dus erg vind ik het niet dat hij nu weg is. Hoeveel volwassenen die in Utrecht wonen, zullen trouwens de naam van de waarnemend-burgemeester kennen? Eén op vijf? Eén op tien? En zegt dat iets over de informatievoorziening in onze stad of over onszelf? Dijksma maakte trouwens een leuke uitglijder over het ‘broodje Mario’. Maar misschien zegt dat wel wat over de mensen die in het Stadskantoor werken, dat ze het haar niet goed hebben uitgelegd. Ik hoop in ieder geval dat ze 'echt' durft te zijn. Dat waarderen Utrechters. Go Sharon!

Het allerfijnst was dit jaar de singel die weer rond is gemaakt. Wat is dat nieuwe stukje mooi! Vanuit de grond van mijn hart: dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt. En wat stom was het van die f*%#@*& gemeentelijke politici van toen. Ik zou trouwens wel eens een lijstje willen zien met tien namen: de vijf belangrijkste mensen die hebben bijgedragen aan het slopen van toen en vijf die bijdroegen aan het herstel. En dat de Utrechters die in september online konden meekijken met de opening van de singel alleen een vooraf opgenomen youtube-filmpje te zien kregen, was trouwens echt een misser.

2020 was ook het jaar van de veroordeling van Gökmen T, politiek gedoe over de polders Rijnenburg en Rijerscop, het stoppen van de papieren Straatkrant, de ingebruikname van de nieuwe bieb op de Neude, het uitbreiden van het voetgangersgebied in de binnenstad, het groeiende besef dat er veel georganiseerde criminaliteit in de stad is, het naaien van de FC door de KNVB, het naaien van de wethouder door de projectontwikkelaars van de Wilhelminawerf, de herinrichting van de Voorstraat, het besluit dat er een Truus van Lier-beeld komt, het bericht dat de Theepot naar voren wordt gehaald en de plaatsing van die ontzettend mooie Baliekluiver. Ouderwets veel, dus. En dan vergeet ik vast ook nog het een en ander.

Om dit stukje positief af te sluiten, nog wat korte juichzinnetjes. Wat fijn dat er nu vaccins zijn! En dat zoveel mensen hun stinkende best blijven doen in de zorg. Dat het Louis Hartlooper Complex zo lang films bleef vertonen. En dat de Amerikaanse democratie die verschrikkelijke Trump heeft verslagen. Dat er een handelsakkoord is met Groot-Brittannië. Dat Taghi nog steeds vastzit. En dat Boodèt is ontmaskerd.

Kijk, dat moest ik nog even kwijt.
Leve Nieuws030.

   

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl