Peter Oostveen - Begin deze week zag ik ergens op internet voorbij komen dat een groep bezorgde binnenstadsbewoners een petitie zou gaan aanbieden aan wethouder Anke Klein. Zonder je ook maar één seconde in de inhoud van de petitie te verdiepen weet je een aantal dingen dan al heel zeker. Bijvoorbeeld dat binnen een paar etmalen de kreten “DAN GA JE MAAR VERHUIZEN”, “DAN GA JE MAAR IN EEN HUTJE OP DE HEI ZITTEN”, en “DE BINNENSTAD IS VAN ONS ALLEMAAL” veelvuldig over je beeldscherm zullen gaan rollen. En ook dat de denkbeeldige guillotine en pek en veren, onder andere door de media, onbarmhartig klaar voor gebruik worden gezet.

En zo geschiedde. Op woensdag 30 januari bood Actiegroep Binnenstad 030 de wethouder een door 1500 mensen ondertekende petitie aan met onder andere als inzet: beperktere groei van de horeca, een verbod op het splitsen van woningen, tegengaan van massatoerisme, stille boten. Het inmiddels overbekende collectieve sentiment liet zich raden: “1500 egoïstische bezwaren”, “alleenrecht op de binnenstad”, “paard en wagen terug”, “alleen de lusten, niet de lasten”, “Utrechtse Grachtengordel” etc. etc.

Aanbieding van de petitie aan wethouder Klein. Foto: Binnenstad030

Dit min of meer iedere keer door de media aangewakkerde cultuurtje van stemmingmakerij, polarisatie en onverdraagzaamheid is een soort van folklore geworden die onderhand net zo hard bij Utrecht is gaan horen als de Domtoren zelf.

Als een bewonerscomité zich zorgen maakt over de komst van het Nieuwe Zandpad en in actie komt, dan is dat (terecht) okay, maar als bewoners van de binnenstad aandacht vragen voor de leefbaarheid van hun woonomgeving, dan gaan de sluizen van massale verontwaardiging, afkeur en beschimping wagenwijd open.

In de media las ik op een gegeven moment dat je de ondertekenaars van de petitie eigenlijk best wel als “sneue zeurkousen” (die het veel en veel te goed hebben) zou kunnen bestempelen. En waarom? Omdat de ondertekenaars, zo lees ik in hun flyer, “willen dat hun nachtrust serieus genomen wordt”.

Iedereen mag zijn eigen mening en waarheid hebben, maar ik vind ’t me nogal niet wat, mensen “sneue zeurkousen” noemen enkel omdat ze de wens hebben dat hun nachtrust serieus genomen wordt. Slapen is een primaire levensbehoefte, één van de fundamenten van onze gezondheid en dus dagelijks functioneren.

Ik ken niemand die de petitie ondertekend heeft, maar ik ga ervan uit dat daar op zijn minst al honderden mensen bij zitten die ’s avonds om 22.00 uur naar bed moeten/willen omdat ze die dag erop bijvoorbeeld om 05.00 uur (of eerder) voor hun werk opstaan. Ook zullen er mensen bij zijn die in drie ploegen dienst werken en regelmatig overdag moeten slapen. Er zullen mensen bij zijn die mantelzorger zijn en uitgerust moeten zijn om hun taak te kunnen vervullen.

En helaas, hoe vreemd, maar ook mensen die in de binnenstad wonen en het “veel en veel te goed hebben” krijgen soms (ernstige) ziektes en moeten herstellen. In de ogen van de criticasters allemaal “niet sexy”, allemaal losers, betreurenswaardige figuren, “sneue zeurkousen” dus.

Die 1500 “sneue zeurkousen” wonen echter wel in de “Rechtsstaat Nederland”. En in een rechtsstaat zijn de spelregels soms gelukkig heel overzichtelijk. Er zijn bestuursorganen en die organen maken regels. Heel veel van die regels hebben als motief de bescherming van de gezondheid van mensen. Die regels moeten worden uitgevoerd (zoals ze bedoeld zijn) en soms ook gehandhaafd. Wanneer je als burger zijnde van mening bent dat die regels niet volstaan, er andere regels wenselijk zijn of dat ze beter gehandhaafd moeten worden, dan kun je daar aan de bevoegde bestuursorganen een signaal over afgeven. Dat is wat die 1500 “sneue zeurkousen” nu doen, niets meer en niets minder.

Het is niet aan mij daar een advies over te geven, maar als iemand problemen heeft met de rechtsstaat Nederland, dan zou overwogen kunnen worden zijn of haar heil elders in de wereld te zoeken. Er zijn legio landen waar het niet ongebruikelijk is “sneue zeurkousen” en “gekkies” van de straat te houden. Gek genoeg zijn dat ook landen waar vaak honderdduizenden mensen wonen die graag aan woningruil met Westerlingen doen.