Nestorix - Vorige week maakte het college de subsidiebeschikking van TivoliVredenburg voor 2016 bekend. Een kleine acht miljoen euro zal er het komende jaar worden overgemaakt. Dat is zo’n twee miljoen minder dan gevraagd werd. 

Op grond van het Rekenkamerrapport over het “Muziekpaleis” is het gevraagde bedrag nodig voor een sluitende exploitatie en dus kunnen we nu al uitrekenen wat het verlies van TivoliVredenburg over 2016 zo ongeveer zal worden. 

Natuurlijk kon men met de subsidiebeschikking niet wachten op de bespreking en besluitvorming over het Rekenkamerrapport. Het is immers al heel snel 1 januari en dan zullen de rekeningen betaald moeten worden.

TivoliVredenburg kan er ook niets aan doen dat de dame en heren van het stadsbestuur besloten hebben dat de bespreking van het rapport moet wachten op de kersverse wethouder cultuur die GroenLinks met de heer Diepenveen in Amsterdam heeft gevonden. Blijkbaar kunnen de overgebleven wethouders die klus niet aan.

Dat is toch een wonderbaarlijke keuze, want op zijn minst één zittende wethouder, namelijk Victor Everhardt, weet over het gebouw en de kostenoverschrijding van de hoed en de rand. Vanaf 2010 was hij verantwoordelijk voor het Stationsgebied en daarmee ook voor de bouw van het Muziekpaleis. 

Een van de belangrijkste conclusies van het Rekenkamerrapport is nu juist dat een groot deel van de problemen is voortgekomen uit het feit dat alleen de POS (ProjectOrganisatie Stationsgebied) zich feitelijk bemoeide met het totstandkomen van TivoliVredenburg. 

Als er iemand verantwoording moet afleggen, is het dus wel de wethouder Stationsgebied. Naast Everhardt was wethouder Kreijkamp, eveneens lid van het vorige college, verantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat.

Wethouder Kreijkamp. Foto: Ton van den Berg

Het Rekenkamerrapport kraakt ook de nodige harde noten over het functioneren van het ambtelijk apparaat, inclusief de gemeentesecretaris. Er is dus nog een zittende wethouder die de raad eens stevig aan de tand zou moeten voelen.

De nieuwe wethouder cultuur kan moeilijk verantwoording afleggen over het feit dat zijn voorgangers zich er niet mee bemoeid hebben of zich wellicht buitenspel hebben laten zetten.

Al met al lijkt het een geslaagde wegduikpoging van twee zittende D66-wethouders, die blijkbaar door de raad gesanctioneerd is. Dat plaatst al het ach en wee van de fracties over de situatie bij TivoliVredenburg en het belang van een snelle oplossing van de problemen in een wat schimmig daglicht.