Nestorix - Zondag 24 juni heeft wijkwethouder Kees Diepeveen de aftrap gegeven voor de zogenaamde 'versnellingsweek' in Overvecht.

Alhoewel er best wel veel dingen vooruit zijn gegaan in Overvecht, moet er nog heel veel verbeteren en dat was voor gemeenteraad en college reden om in 2016 ongeveer 10 miljoen euro voor vier jaar (2,5 miljoen per jaar) in te zetten voor een versnelling.  

Een snellere aanpak van een aantal problemen die Overvecht steevast onderaan alle lijstjes over het welbevinden in Utrecht laten uitkomen. Het gaat daarbij vooral om zaken als gezondheid, werkgelegenheid, opvoeding en sociale samenhang.

In het nieuwe coalitieakkoord is daar nog eens vier miljoen bovenop gekomen.

De bedoeling van de versnellingsweek is om de bewoners bekend te maken met alle activiteiten die de Overvechters worden aangeboden teneinde hun toekomstige positie en welbevinden in de samenleving te verbeteren.

Op zich allemaal lovenswaardige initiatieven die door en met bewoners, ondersteund door professionals, worden gerealiseerd. Nu is het natuurlijk niet de eerste maal dat Overvecht op deze manier in het middelpunt van de belangstelling staat. Ook in 2006 waren er ambitieuze plannen om Overvecht, samen met andere 'achterstandswijken', te verheffen.

Het woord 'achterstandswijk' werd in de ban gedaan. Het werden 'krachtwijken' en later zelfs 'prachtwijken'. Onder leiding van een heuse staatssecretaris, Ella Vogelaar, werden vele miljoenen geïnvesteerd om de bestaande achterstandssituaties weg te werken.

Volgens mij heeft die hele operatie uiteindelijk op het sociale vlak voor Overvecht niet zo erg veel opgeleverd.

De bevolking van Overvecht kent nog altijd gemiddeld een veel slechtere gezondheid dan de bevolking van rest van de stad. De zorgvraag is zelfs zo groot dat de huisartsen al menigmaal aan de bel getrokken hebben dat ze het allemaal niet meer aan kunnen. De uitkeringsdichtheid is nog altijd veel hoger dan elders in de stad.

Dat er sprake is van een tweedeling in de samenleving is algemeen bekend en die zie je heel duidelijk in Overvecht.

Nieuwe woningen die er gebouwd worden en bestaande woningen die er gerenoveerd worden, zijn slechts betaalbaar voor mensen met een behoorlijk inkomen. Deze vestigen zich, in tegenstelling tot enige jaren geleden, er nu wel.

Als straks uit de statistieken mocht blijken dat het beter gaat met Overvecht dan is het maar de vraag hoe dat komt. Is dat dan het gevolg van de nieuwe 'rijkere' instroom of hebben programma’s als de versnelling echt iets opgeleverd voor de Overvechters die al jaren aan de onderkant van de inkomensladder moeten leven?

In ieder geval lijken de grote supermarkten te geloven in een betere toekomst voor Overvecht want zowel AH, Jumbo, Lidl als Aldi hebben stevig geïnvesteerd in de modernisering van hun winkels ter plaatse.

Als men nu ook de herinrichting van de openbare ruimte rond station Overvecht - na 10 maanden heen en weer sjouwen van grond en tegels - eindelijk weet af te ronden, mogelijk dat Overvecht dan plankgas, in de hoogste versnelling, een betere toekomst tegemoet kan gaan.

Aan wijkwethouder Kees Diepeveen zal het vast niet liggen, want die had aan slechts aan één minuutje tekst genoeg om de versnellingsweek te openen. Een betere stimulans voor een houding van 'niet lullen, maar poetsen' kun je niet krijgen, lijkt mij.