Column - Koos Marsman

As 't goed gaot, komp de eSPee in 't college en levert 't voor 't eerst 'n wethouwer. Da wor Paulus Jansen. Die gozer het in de gemeenteraod gezeten en toen het ie 'n betrouwbaore indruk aochtergelaoten. Zo aordig dat ie naor de Tweede Kaomer moch. Jansen wil graog da mensen met weinig inkomme voar 'n normaole prijs een huisie kunnen huren. Hij het 'r 'n bloedhekel aon da er woningkorreperaties zijn die wel geld hebben voor superhoge salaorissen voar hun directeuren, maor ondertussen niet willen investeren in de bouw van goeje betaolbaore huurwoningen. Daor hebben die korreperaties dan weer as eskuus voar dat ze hoge heffingen motte betaolen aon de rijksoverheid, maor daor prik Paulus zo doorheen. Dus worre 't interresante tije tussen Jansen en Mitros, de groatste korreperatie in Uterech. Want Jansen het nog 'n appeltsjie te schillen met die club, die stichting eiggelijk. Want da Mitros 'n stichting is, zonder al te veul inbreng van de huurders, war 't gevollleg van 'n fusie. De woningbouwvereunigingen K77 en Nieuwegein en het Uterechse Woningbedrijf fuseerden in de jaoren '90 en de vereunigingen werre omgezet in stichtingen. Diverse eSPee-leden probeerden da nog te verhinderen, wat in 't Uterechs Nieuwsblad nog 'n 'communistische putsch' wer genoemp. De direksie van K77 greep in en maokte alle eigen medewerkers lid van de vereuniging en hield midden in zomer een ledenvergaodering waor 't besluit een stichting te worre wer genomen. De eSPee kon er naor fluiten. Maor dat is die Jansen beslis nie vergeten. Mitros kan de bors nat maoken, d'r komp een wethouwer die wel wors van ze lus.

Koos Marsman

Stadsgids en commetaotor

Deze column werd eerder gepubliceerd in het Stadsblad