Armand Leenaers - Kathedralen bouwen is een metafoor die telkens terugkomt en dat is terecht. Wat ze in de Middeleeuwen konden kunnen wij toch zeker ook? Maar waar de Fransen onder leiding van Emmanuel Macron alles op alles zetten om de verwoeste Notre-Dame in Parijs, symbool voor de Franse natie, in ere te herstellen, zo laat Nederland al eeuwenlang de kans liggen om het schip van de mooiste kathedraal van Nederland te herbouwen.

Naast de kapittelzaal waar in 1979 de Unie van Utrecht werd bezegeld, geboortegrond van de Nederlandse natie, ligt het Domplein. Hier stond het schip van de ooit zo majestueuze Sint-Maartenskathedraal, beter bekend als de Dom van Utrecht. Het is ingestort bij een orkaan in 1674. Naar verluidt door constructiefouten die weer het gevolg zouden zijn van misplaatste zuinigheid. Plannen voor herbouw waren er wel maar het bleef bij een tijdelijke steigerconstructie in 2004 ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan.

In 2014 is door toedoen van Theo van Wijk en Paul Baltus onder het Domplein een attractie van formaat tot stand gekomen met de opening van DOMunder. Een fascinerend inkijkje tussen de fundamenten van 2000 geschiedenis van Utrecht, de stad die eeuwenlang de Noordelijke Nederlanden domineerde. Op 2 juni 2022 viert Utrecht dat het 900 jaar geleden stadsrechten kreeg uit handen van keizer Hendrik V. Dat gebeurde in paleis Lofen waarvan de kelders zich ook bij het Domplein bevinden. Er wordt nu hard gewerkt om er een nieuwe bezienswaardigheid van te maken die op de 900ste verjaardag van Utrecht open gaat.

Door de coronacrisis bevindt de Domkerk zich in financiële problemen. Dit laat nogzien wat in ons land als belangrijk wordt gezien. Wel miljarden weggeven aan multinationals die geen belasting willen betalen maar kunst en cultuur mogen niks kosten. Sint Maarten van Tours, de patroonheilige van de stad Utrecht die volgens de overlevering de helft van zijn mantel weggaf aan een bedelaar, zou zich in zijn graf omdraaien. 

Herbouw van de Sint Maartenskathedraal zou het volgende project op deze magische plek moeten zijn. En nou niet meteen beginnen over rendement maar groot denken en een lange termijn doelstelling hanteren. De hele wereld zal vol bewondering naar Utrecht kijken. Een stichting met enthousiastelingen is er al: de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk (https://www.herbouwdomkerk.nl/) die als geslaagde voorbeelden noemt de Frauenkirche in Dresden en de Sagrada Familia in Barcelona. Een mooie einddatum zou zijn 1 augustus 2074, 400 jaar na het instorten van het schip.