Vincent Bijlo - Ze geven niet op, nooit, de Cora's van Nieuwenhuizen van deze wereld. Want waar een wil is, is een weg. Een fijne, verbrede weg, dwars door een bos, ten oosten van Utrecht.

Er staan meer dan 1000 bomen in de weg, sommigen zijn ouder dan jij en ik bij elkaar, maar dat dondert niet, die bomen, die moeten wijken voor de weg, weg, beuk die eiken, die essen, die iepen, die elzen weg, weg, weg weg weg! Bomen, leuk voor in het weekend, maar als ze de vooruitgang dwarsbomen staan ze in de weg.

Kijk, die weg ligt er natuurlijk al, maar die is veel te smal. Twee keer vijf banen is hij nu, daar moeten er twee aan elke zijde bij, dat is gewoon zo. Want, zo zegt minister Van Nieuwenhuizen: "Als straks de economie weer aantrekt en de wegen worden weer voller, dan moeten we onze infra op orde hebben." En dat mag wat kosten, daar is ze niet kinderachtig in. Ze heeft er 1,1 miljard Euro voor uitgetrokken, maar daar redt ze het niet mee, denken experts, die komen uit op 2. 2 miljard Euro.

Man, wat kan je daar niet allemaal mee doen. Minister De Jonge had er een prachtig testbeleid van kunnen optuigen afgelopen zomer, er hadden noodziekenhuizen voor coronapatiënten mee gebouwd kunnen worden, de culturele sector had ruimer bedeeld kunnen worden, dat alles, en nog veel meer, had je kunnen doen met die ongelofelijke hoeveelheid poen.

Maar bij de Vereniging Voor Deals vinden ze het toch een stuk lolliger om het weg te gooien, over de asfaltbalk te smijten, in een bodemloze put flikkeren. Want die verbreding is een van de krankjorumste infrastructurele projecten ooit. Want behalve dat ze al die bomen willen kappen, moeten ze ook betonnen damwanden in de grond aanbrengen, aan weerszijden van de weg, op 70 meter diepte, om het grondwater tegen te houden.

Die wanden zijn ongeveer 4 km lang. Stel je eens voor. 4 grote freesmachines moeten anderhalf jaar lang, 24 uur per dag, op volle kracht draaien om 630.000 kubieke meter beton te produceren. En dat te midden van de 15 vogelsoorten die er leven, terwijl al die vogels nooit van zijn leven ook maar één poot op die hele weg zullen zetten.

Bovendien zijn daar kraamkolonies van de grootoorvleermuis, er verblijven 's winters ringslangen, maar ook die dieren zijn natuurlijk van nul en generlei economische waarde. Het is overigens een techniek waar ze nog weinig ervaring mee hebben, dat frezen van die damwanden, dus het zou zomaar kunnen dat het grondwater weglekt, waardoor de schade aan de bomen die ze bij de gratie Gods niet hebben omgehakt en het bodemleven niet te overzien is.

Het is zo intens verdrietig. Waarom dit hooliganisme, dit moedwillige slopen? Voor 1 minuut tijdswinst, geven de modellen aan. Ja, de automobilist is gemiddeld 1 minuut eerder op zijn/haar bestemming. 2 miljard en een bos dat naar de kloten is, voor 1 minuut tijdwinst. Die minuut kan de boeken in als de duurste minuut ooit.

Waarom? Is het VolkerWessels-lobbyist Halbe Zijlstra die in uw nek hijgt, mevrouw Van Nieuwenhuizen? Wilt u als minister en onuitwisbaar spoor in het landschap achterlaten? Waarom beantwoordt u geen vragen van Kamerleden, die steeds meer beginnen in te zien hoe belachelijk en zonde van het geld dit prestigeproject is? Waarom promoot u thuiswerken als middel tegen files en drukt u tegelijkertijd dit gedrocht van een plan erdoor? Waarom handelt u in strijd met het beleid van Rijkswaterstaat zelf, dat streeft naar circulaire en klimaatneutrale wegenbouw?

En nu we het toch over het klimaat hebben, hoe rijmt u dit plan met de klimaatdoelen? Er zijn oplossingen, mevrouw Van Nieuwenhuizen, die bijna gratis zijn. Luister naar de verkeersdeskundigen en als u ze niet hoort, koop gehoorapparaten. Houd niet vast aan dat ouwe asfalt, het kan allemaal zoveel schoner, zoveel beter, zoveel moderner. Maar daar kom ik nog wel over te spreken, na 2 december, als het tracébesluit, dat u getekend hebt, ter inzage ligt. Want u doet nu wel of het al een gelopen race is, maar dat is het niet.

Wij, de Kerngroep Ring Utrecht, de Kerngroep Ringslangen Utrecht, de vogels, de vleermuizen, de bomen en alle mensen die dankzij dit krankjorume project gezondheidsschade zullen oplopen, wij zullen ons met alle geweldloze middelen verzetten tegen uw asfalt paradepaardje, omdat dat niet meer is dan een doodlopende weg.