De techniek om zwart-wit-foto's in te kleuren wordt steeds geavanceerder. Jim Terlingen probeert het uit op een aantal Utrechtse foto's.

Deel 5: portret van Jan Engelman, eind jaren vijftig.

Jan Engelman (1900–1972) was een veelzijdig autodidact. Hij dichtte, was journalist, schreef kritieken en vertaalde. De lijst met zijn literaire prestaties is erg lang (en lees ook dit).

Engelman is geboren als kind van een vishandelaar in het pand waar al heel erg lang café Graaf Floris zit: Vismarkt 13.

Op het verzetsmonument op het Domplein (de vrouw met de ijsco) heeft in de sokkel een gedicht van Engelman: "Gedenk uw dooden die den goeden strijd / gestreden hebben in gerechtigheid / Draagt voort hun vlam, zij zijn gebleven / maar in dien gloed wordt ons nieuw leven" 

Engelman was ook een periode voorzitter van het Comité Binnenstad en Singels, die zich keerde tegen het dempen van (een deel van) de singel.

Jan Engelman, eind jaren vijftig. Zwart-witfoto: Utrechts Archief, inkleuring: Jim Terlingen.

    
Zie ook eerdere afleveringen van 'couleur locale': deel 4 - deel 3 - deel 2 - deel 1.


Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl