Door Jim Terlingen - Peter Hein, schrijver van twee aangrijpende boeken over het onderduiken in de stad Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, krijgt een door hem gewenste rectificatie.

Het boek ‘Houten 40-45’ krijgt volgend jaar een heruitgave waarin het verhaal wordt herroepen dat Heins ouders verantwoordelijk zouden zijn voor het verraad van een in Schalkwijk ondergedoken joods gezin. De schrijvers van het boek baseerden deze bewering in 2005 op een geschrift van de Schalkwijkse amateurhistoricus Piet Heimink-Liesert.

Hein las 'Houten 40-45' toen hij bezig was met de voorbeidingen voor zijn boek 'De Onderduikers' (2014). Dat gaat over hoe zijn joodse ouders - voormamelijk in de stad Utrecht - door de oorlog zijn heen gekomen. De zoektocht naar de waarheid rondom deze bewering - Hein kende dit verhaal niet - werd uiteindelijk een zijlijn in ‘De Onderduikers’. Te lezen is daarin onder andere hoe hij Heimink-Liesert bezoekt, die stug reageert en niet van plan is hem te helpen, en hij daarna verschillende archieven induikt.

Hein stuit in het Nationaal Archief uiteindelijk op documenten die definitief aantonen dat het verraad uit een andere hoek kwam. In 1947 verklaart de procureur-fiscaal bij het bijzondere gerechtshof in Amsterdam daarom dat "de tegen betrokkene gerezen verdenking ongegrond is gebleken. Hij bepaalt dat betreffende te dier zake onvoorwaardelijk buiten vervolging wordt gesteld." Hein: "Mijn ouders hadden er dus niets mee te maken en zijn na de oorlog gewoon vrijgepleit." 

Heins boeken waarin de Utrechtse onderduikverhalen van zijn ouders en van hemzelf staan beschreven.

De eerste onderduikplek van Heins ouders in 1943 was bij Gerrit en Jaantje Hulshof in Schalkwijk. Daar was toen ook een ander joods gezin ondergedoken: familie Sanders-Cohen. Kort nadat de familie Hein was vertrokken naar een andere onderduikplek (de Narcisstraat in Utrecht) was er een inval in Schalkwijk. Van de gearresteerden zou alleen Jaantje Hulshof de oorlog overleven. 

Heimink-Liesert
In oktober 2018 vroeg Nieuws030 per brief aan Heimink-Liesert of hij naar aanleiding van Heins bevindingen zijn eigen onderzoeksresultaten nog ging herschrijven. Zijn antwoord was kort. “Ik laat volledig voor rekening van de heer Hein wat hij in zijn boek geschreven heeft.” De publicatie waarin hij Heins ouders beschuldigt is “zonder meer tot stand gekomen op basis van bronnen”. Meer wil hij er niet over kwijt. 

Hein reageert hierop: “Ik ben stomverbaasd dat hij, ondanks onomstotelijk bewijs, nog steeds bij zijn lasterlijke beschuldiging blijft. Maar als je je eenmaal zo diep hebt ingegraven, kun je blijkbaar alleen maar op de ingeslagen weg verder.”

Van het boek ‘Houten 40-45’ komt in 2020 in ieder geval een heruitgave. Peter Hein is daar zeer verheugd over.

Meer lezen 
Begin mei stond in het AD-Utrechts Nieuwsblad dit interview met Peter Hein.

          

Reageren? terlingenschrijft@kpnmail.nl
Zie ook: www.jimterlingen.nl