Eigenlijk had de expositie eind vorige maand al moeten starten, maar ja corona. Nu is bekendgemaakt dat De ommuurde stad. Geschiedenis van een stadsverdediging op 12 september in het Centraal Museum van start gaat. 

Het Centraal Museum verspreidde deze week een persbericht waarin staat dat de tentoonstelling in gaat 'op de al duizenden jaren durende zoektocht van de mens naar veiligheid en de rol die stadsmuren daar eeuwenlang in hebben gespeeld. De ommuurde stad is te zien t/m 17 januari 2020'.

Ook in het persbericht staat dat Utrecht de eerste stad was in Nederland die een stadsverdediging mocht aanleggen. Eeuwenlang waren het de burgers zelf die de muren bewaakten en in tijd van gevaar met het stadsleger eropuit trokken. Maar wilden de muren hun verdedigende werking houden, dan moesten ze wel voortdurend worden aangepast aan de veranderende oorlogsvoering. Tot de uitvinding van het vliegtuig ze overbodig maakte.

Naast veel bijzondere schilderijen, tekeningen en oude wapens, zijn er ook speciaal voor de tentoonstelling gemaakte 3D-reconstructies en animaties te zien. Vier specialisten leggen de link tussen heden en verleden, waaronder historicus Beatrice de Graaf, Denker des Vaderlands Daan Roovers en Commandant van de Nederlandse Strijdkrachten Rob Bauer. Planoloog Zef Hemel laat zien dat moderne steden waar veel vrouwen wonen en werken niet alleen vaak het meest succesvol zijn, maar ook relatief veilig.

De tentoonstelling is volgens het Centraal Museum aantrekkelijk om te bezoeken met kinderen tussen zes en twaalf jaar. Voor hen is een uitgebreide kinderroute ontwikkeld, waar ze al spelenderwijs de geschiedenis van de stadsverdediging leren kennen. Daarnaast is te voelen hoe zwaar een middeleeuwse wapenuitrusting was en er is een levensgrote slingerblijde te zien van zo'n 15 meter hoog.

Het beleg van het kasteel Vredenburg in 1577. Schilderij van J.C. Droochsloot, 1646, Centraal Museum