Deze kiek is gemaakt door: Roberto Coletti

Waar? Zandbrug, aan de Oudegracht

Waarom deze kiek nu geplaatst? Het is 8 maart, Internationale Vrouwendag. Die staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.

Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in Nederland.

Deze kiek werd eerder gebruikt bij dit artikel van Carlina de Lorenzo.

We zien een sterke Utrechtse vrouw, Trijn van Leemput (1530-1607). Toen in de Tachtigjarig Oorlog de Spanjaarden kasteel Vredenburg wilden innemen, trok op 2 mei 1577 een grote groep vrouwen onder leiding van Trijn naar het kasteel. Trijn gaf het sein om het te slopen en zo te voorkomen dat het ingenomen werd door de vijand.

(JT)